1.sea 2.noon 3.snow

Kiidud!

Tunnustame Junior Achiviement Eesti ja EBS Gümnaasiumi korraldatud üleriigilises etteõtlusmängus Creatlon II voorus meeskonnamängu ülesannete täitmisel I koha saavutanud võistkonda Pääsukesed (Getter Kõiv ja Mart Peedel). 
Tunnustame ka tublilt esinenud võistkonda Must ja valge (Elisabeth Geier, Asser Lutsar, Trond Bjarte Tagamets).

6.a õpilaste kohtumine Audru kooli sõprusklassiga

11. jaanuari õhtul olid 6.a õpilased ootusärevuses - kas Audru kooli 6. klassi õpilaste tulekuks ikka laud kaetud ja soe toit neljakümnele sööjale saab maitsev. Külalised saabusid Kuutsemäe suusaradadelt.
Kohtumisõhtu oli meeleolukas, täis erinevaid tutvumismänge, vunkraja läbimist, rahvastepalli hoogsaid võistlusi. Sõprusklassi õpilaste ja õpetaja Kai ning lapsevanemate tagasiside oli ülipositiivne.
Aitäh kõigile koolitöötajatele vastutulelikkuse eest. Eriline tänu Karl Valteri emale klassijuhataja abistamise  eest ja Kristeli emale maitsvate pirukate eest.