1.sea 2.noon 3.snow

Külalised Austriast ja Saksamaalt

Meil olid külas noored vabatahtlikud Anna (Saksamaalt) ja Katharina (Austriast), kes ilmestasid põhikooli saksa ja inglise keele tunde.
Tund algas võõrkeeles enese tutvustamisega ja jätkati keelemängudega, kus oli võõrkeelse suhtlemise kõrval ka palju liikumist.

Vaata

Kiidame!

Kiidame Junior Achiviement Eesti ja EBS Gümnaasiumi korraldatud üleriigilises ettevõtlusmängus Creatlon  I voorus ehk e-viktoriinis majandusest ja ettevõtlusest 4. oktoobril osalenud 9.a ja 9.b klasside õpilasi:

Meediaring alustab tegevust

Antsla Gümnaasiumi 7.-12. klassi meediahuvilised noored!

Olen Kelli Aia, Antsla Gümnaasiumi vilistlane. Õpin teist aastat Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni ning hakkan koolis juhendama meediaringi.