Arvutiklassid Auditoorium Aula Värkstuba Tahvlid iPad Pildipank  
100 vilistlast Tugisüsteemide määramine            

 

Päevaplaan
 

aeg tund
8.00 - 8.45 1. tund
8.55 - 10.20 2. - 3. tund
10.20 - 10.50 söögivahetund 1. - 5. klass
10.50 - 11.35 4. tund 
11.35 - 12.05 söögivahetund 6. - 12. klass
12.05 - 12.50 5. tund
12.50 – 13.00 täiendav söögivahetund
13.00 - 14.20 6. - 7. tund
13.50 pikapäevarühma söögivahetund
14.25 - 15.10 8. tund

 

 

Teisipäev
 

aeg tund
8.00 - 8.15 infominutid
8.20 - 8.40 1. tund (klassijuhataja tund)
8.50 – 10.15 2. - 3. tund
10.15 - 10.45 söögivahetund 1. - 5. klass
10.45 - 11.25 4. tund
11.25 - 11.55 söögivahetund 6. - 12. klass
11.55 - 12.35 5. tund
12.35 - 12.45 täiendav söögivahetund
12.45 - 13.25 6. tund
13.25 pikapäevarühma söögivahetund
13.30 - 14.10 7. tund
14.15 õpikogukond

 

 

Lühendatud koolipäeva ajakava
 

aeg tund
8.00 –   8.30 1. tund
8.40 –  9.45 2.-3. tund
9.45 – 10.15 söögivahetund 1.-5. klass
10.15 – 10.45 4. tund
10.45 – 11.15 söögivahetund 6.-12. klass
11.15 – 11.45 5. tund
11.45 – 11.55  täiendav söögivahetund (vajadusel)
11.55 – 13.00 6.-7. tund
13.00 pikapäevarühma õhtuoode (vajadusel)