5. oktoober on õpetajate päev. Meie koolis on traditsiooniks, et sel päeval annavad tunde õpilased ja õpetajatele korraldatakse eraldi tunnid. Päeva eest vastutasid abituriendid, kes kaasasid ka 11. ja 10. klassi õpilasi ning mängujuhte. Direktor Merili Hellamaa tegeles õpetajatega ja õppealajuhataja Kristin Liksman koolitöö korraldamisega. Direktor Katrin Martinfeld andis uuele kooli juhtkonnale üle võimu atribuutika, milleks olid mall, arvelaud ja dokumendid möödunud sajandist. 
Koolitöö sujus tõrgeteta ja õpetajatel oli pikk lõimingutund, mis sisaldas mälumängu, lavastust, esinejaid, digivahendite kasutamist, joonistamist, liikumist ja filmi vaatamist.
Aitäh abiturientidele ja kõigile õpilastele toreda päeva eest!

Pildid