Teisipäeval, 28. novembril olid meie koolis külas Tartu Ülikooli õppejõud Sirli Zupping ja Miina Norvik ning tudengid Aliis, Merily ja Annika, kes tutvustasid gümnaasiumiõpilastele lähemalt lingvistikat kui üht keeleteaduse haru. 
Loengu esimeses pooles andis Sirli Zupping huvitava ülevaate erinevatest lapsekeele uuringutest lasteaialaste seas, ning teises osas tehti rühmatööd eelnevalt lahendatud lingvistikaülesannete põhjal. Üliõpilased tutvustasid ülesannete lahendusi ning teed, kuidas lahenduseni jõuda.
Lisaväärtusena koorus vestlusest ülikooli õppejõududega paar huvitavat mõtet edasisekski koostööks.
Keelepäeva korraldas koos meie kooli emakeeleõpetajatega Emakeele Seltsi toel vilistlane Annika Pant.

Suur aitäh!

Vaata