Antsla Gümnaasium tänab Võrumaa Õpilasesinduste Liidu III üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise eest meie kooli õpilasi:
Laura Lääts, Diana Ots, Sanna Sööt, Getter Kõiv, Marko Kannimäe ja huvijuht Liivia Rebast.

Antsla Gümnaasium tunnustab kõiki kolleege, kes osalesid Facebookis toimunud nutitunni konkursil. Suurim tänu Marietta Lõole, kes hoolitses nutitunni sissekannete eest. Auhinnaks on loositud koolitus probleemipõhise ja uurimusliku õppe rakendamiseks.

Antsla Gümnaasium tunnustab nutitunni e-raamatus on välja toodud tundide läbiviijaid: 
Merle Tuulase, Maire Puhmas.

Antsla Gümnaasium tunnustab EV 100-le pühendatud projektis osalenud õpetajaid: 
Maire Puhmas, Eve Kubi, Ülle Anier, Anu Silm, Katrin Kool.

Antsla Gümnaasium tunnustab Pranglimise võistluse läbiviimist aidanud õpetajaid:
Ly Raudsepp, Piia Mandli, Helle Vänzel, Irene Undrus, Kaja Simisker, Tiina Kübarsepp, Eve Sarapu, Monica Kõivisto.

Antsla Gümnaasium tunnustab 10 Monkeys matemaatikaülesannete lahendamist koordineerinud õpetajaid:
Kristina Kiidron ja Helina Kuusk.

Antsla Gümnaasium tänab kõiki kooli töötajaid, kes osalesid meie jõulupeol, ainekomisjonide liikmeid tänu meeleolukate mängude eest.
Antsla Gümnaasium tänab Tiit Rauda suurepärase räpi eest.

Antsla Gümnaasium tänab esimese kooliastme näiteringi õpilasimudilaskoori esinejaid, juhendajaid Helina Kuuske ja Tiit Rauda meeleoluka näidendi eest.