8. veebruaril esinesid 3 kooli õpilased Urvaste koolis, Kuldre koolis ning Antsla Gümnaasiumis.
"Kolme kooli kontserdi idee sai alguse ühel ilusal sügispäeval, mille tulemusena astusid teie ette Urvaste kooli, Kuldre Kooli ja Antsla Gümnaasiumi õpilased". Kontserte juhatasid Urvastes, Kuldres ja Antslas sisse Diana ja Sanna.
Kontsert oli põimitud kultuurilooliste tekstidega, kus esinesid eelpoolnimetatud koolide lauljad, tantsijad, pillimehed ja deklamaatorid. Esinemine oli väga südamlik ja ilus.
Aitäh kõigile esinejatele ja juhendajatele.

Vaata