22. märtsil toimus 5.b klassi ajaloo ja kirjanduse lõimingutund, õpetajateks Katrin Kool ja Monica Kõivisto. Tunni teemaks oli „Eestlaste muistne vabadusvõitlus“ ning Enn Kippeli raamat „Meelis“.
Tunni alguses vaadati videot, kus noortepärases keeles kõneldi eestlaste muistsest vabadusvõitlusest, selle põhjustest ja tagajärgedest. Järgnes töö atlasega, kus õpilased pidid täitma kontuurkaardi videost kuuldu kohta.
Liikumispausi ajal mängiti Eesti rahvalaulu saatel tantsumängu.
Töö jätkus lugemispalaga „Meelis“. Esmalt kuulati meenutuseks katkendit, kuna eelmises tunnis olid õpilased juba antud teksti lugenud. Järgnes katkendi dramatiseering, kus tegelasteks olid munk ja kloostrikoolis õppivad poisid. Tutvuti tolleaegse õppetööga, samuti karistusviisidega. Lastel oli võimalik proovida, kui valus on põlvitada hernestel. Nüüd oli rühmatööna vaja leida, millised erinevused ja sarnasused on kloostrikoolil ja meie koolil.
Tund lõppes Kahoot’iga. Selgus, et teema on hästi omandatud, kuid mängides saadi juurde ka uusi teadmisi.

Vaata