7. ja 8. mail toimusid 5.a õpilastel lahtised ajaloo ja kirjanduse lõimingutunnid teemal "Eesti riigi sünd. Vabadussõda". Esmalt uuriti internetist Antsla Vabadussõja ausamba kohta infot, seejärel külastati monumenti, asetati küünal. Meie piirkonnast Vabadussõjas osalenute nimed ärgitasid mõndagi uurima suguvõsa lugu.
Õuesõpe asendus tegevustega klassiruumides: iseseisvusmanifesti lugemine, töö sõnavaraga, Eerik Laidsaare Vabadussõja-aineline noortejutustuse "Kompanii poeg" kokkuvõte.

Teine tund algas Vabadussõjast video vaatamise ja analüüsiga. Järgnevalt pidid õpilased täitma kaardiülesande. Infot otsiti ka kolmanda korrusel seinal olevalt suurelt Vabadussõja kaardilt. Teine tund lõppes küsimusega: "Mis Sa arvad, miks suutsid eestlased Vabadussõja võita? Nimeta kolm põhjust.

Kolmandas tunnis 8. mail kuulasime ja analüüsisime Vabadussõja-aegseid laule. Teema lõpetasime loova ülesandega: "Kuidas kujundaksid Sina Vabadussõja mälestusmärgi? Joonista see".

Tunnid andsid õpetajad Iri Reile ja Katrin Kool.

Vaata