6. klasside loodusõpetuses õpitakse põhjalikult metsa, raba ja soodega seonduvat. Esmaspäeval, 24. septembril osalesidki 6. a ja 6. b klassi õpilased RMK Kiidjärve Külastuskeskuse loodusprogrammis "Rabast põlismetsa". Matk kulges läbi Valgesoo põhjaosa ning põlismetsa. Matkajuhid Epp ja Ülo jagasid kogu õppepäeva jooksul vajalikke näpunäiteid, juhtisid tähelepanu taime- ja loomaliikidele. Raba pakkus sügisande: sinikad, jõhvikad, kukemarjad. Samuti prooviti rabavett, ära pidi arvama 11 looma- või linnuhäälitsust. Üllatav oli ka teada saada tupp-villpea pikast elueast - 60 aastat, ämblike rohkusest rabas jm. Liikumine värskes õhus ja punapõsksete jõhvikate söömine tugevdas kindlasti tervist. 
Klassijuhatajad Monica ja Iri tänavad Maarja, Elena ja Kristeli ema matkasaatjate rolli hea täitmise eest!

Vaata