Teadmisest teadlikkuseni. Kasulikud lingid lapsevanemale

 

 Lasteombudsman - Eesti Vabariigi õiguskantsler on lasteombudsman, kelle ülesanne on laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamine.

Tarkvanem.ee

Targalt Internetis - Targalt Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning ebaseadusliku sisuga materjalide leviku piiramine internetis.

Peaasi.ee - Vaimse tervise portaal.

Lasteabi.ee - Üle-eestiline ööpäevaringne nõustamine.

Enesetunne.ee - Vaimse tervise teemaline veebikeskkond.

Suurim julgus -  Abimaterjalid, mis aitavad küberkiusamist ära tunda, ennetada ja peatada.

Innove Rajaleidja - Tasuta õppenõustamisteenus lapsevanemale, kellel on mure oma lapse arengu ja oskuste pärast.

Lastekaitse Liit - Ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

Lahendus.net - Tasuta anonüümne psühholoogiline nõustamine.

Tervise Arengu Instituut - Tervisedendus, ennetus- ja teadustöö.

Laste  ja Noorte Kriisiprogramm - Leinalaagrid lähedase kaotanud lastele, toetusprogrammid. Nõuandeid ja kirjandust lapse leinaga toimetuleku toetamiseks.

Narko.ee - Informatsioon uimastite ja abistamisvõimaluste kohta, seadusandlus.

Perekeskus Sina ja Mina - Nõustamine ja koolitused lapsevanematele.