Projekt on suunatud 5 kooli (Kuldre Kool, Osula Põhikool, Tsirgulinna Keskkool, Lüllemäe Põhikool, Antsla Gümnaasium) õppe-ja ainekavaliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õppekeskkonna.

Projekti eesmärgiks on saavutada kaasaegsemate õppemeetodite ning vahenditega kvaliteetsem ja terviklikum õppesüsteem. Samuti tagada õppekavade parem omandamine ja hariduse kvaliteet.

Projekti raames arendatakse välja 3 koda (õppelaborit)- loodusteaduste, meedia ja tehnoloogia ning käsitöö koda. Kõik kojad täiendavad üksteist.

Loodusteaduste kojale soetatakse võimalikult energiasäästlik mobiilne haagislabor paljude loodussäästlike tuleviku lahendustega, ilmavaatluse tegemise läbiviimise võimalustega ning taime, looma ja vee-elustiku uurimise võimalustega ning looduslike ehitusmaterjalide näidetega. Täiendavalt kasutatakse loodusteaduste koda Globe programmi töös.

Meedia kojale soetatakse kaasaegne tehnika muusika, arvuti, meedia, matemaatika ja ühiskonna õpetuse omandamiseks. Koja tegevuse raames luuakse võimalused ühiskoolituste läbiviimiseks.

Tehnoloogia ja käsitöö koda võimaldab tutvustada õppijale kaasaegseid töövahendeid, materjale ning tehnoloogiaid.