Tänases 1.a ja 1.b klassi lõimingutunnis „Targaks läbi muinasjutu“ pandi proovile paaristöö oskused. Läbi tuntud muinasjuttude korrati eesti keele tunnis õpitud  keelereegleid, harjutati lugemisoskust. Õige lahenduskäigu leidmisel oli väga oluline koht loetust arusaamisel. Peale õpikutarkuse tuli osav olla kääridega lõigates ja tööjuhendi järgi tegutsedes. Kui paaristöö oli õnnestunud ning õiged muinasjutud üles leitud, sai igaüks kunstitunnis omandatud oskusi kasutades joonistada pildi oma lemmikmuinasjutust.

Vaata