Õpilasesinduse põhimäärus
 

Antsla Gümnaasiumi Õpilasesinduse koosseis
2016/2017. õa

 

Juhatus

President: Laura Lääts
Asepresident: Kristiina Värnik
Esindaja hoolekogus: Kelli Aia
Protokollijad: Maarja Liba, Getter Kõiv
ÕE esindaja koolilehe toimetuses:  Eva-Maria Tiits, Kristiina Värnik
VUNK meeskonna esindajad: Laura Lääts, Marko Kannimäe, Kristin Liksman

 

Liikmed

7.a klass Mart Peedel, Anett Ruven
7.b klass Getter Kõiv, Elisabeth Geier
8.a klass Laura Lääts, Marko Kannimäe
8.b klass Maarja Liba, Kevin Kristian Kallas
9.a klass Aisling Antsi, Tauno Kodu
9.b klass Kertu Niit, Karl Joosep Põldsepp
10. klass Eva-Maria Tiits, Kristiina Värnik
11. klass Kristin Liksman, Eelija Turnas
12. klass Kelli Aia, Mariann Puija