4.a ja 4.b klasside õppereis Tartusse - Hull teadlane ja Kuldne Lurich toimus kolmapäeval, 13. veebruaril

Osalesime Tartus Hullu teadlase programmis "Maa".
Uurisime, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates piirkondades. Õpisime ja kinnistasime teemasid seos matemaatika ja GLOBE projektiga.
Spordimuuseumis osalesime programmis "Kuldne Lurich", kus toimus lõiming eesti keele, loodusõpetuse, õpioskuste, matemaatika, VUNK liikumise ja ettevõtlikkusega.
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi heal sõbral, kirjanik Mika Keränenil ilmus 2014. aasta lõpul seiklustest tulvil raamat “Kuldne Lurich”, mille peategelasteks olid noored Supilinna detektiivid, kes otsisid spordimuuseumis kaduma läinud kuldset Georg Lurichi kuju. Kas muuseumist võib endiselt leida peidetud varandust, said AG neljandikud teada, nad lahendasid saladuse läbi õppeainete ja liikumise ning saidki seifi koodi.

Vaata õppereisi.