28. märtsil oli 3.b klassi õpilastel lõimingutund "Lihtsa elektrimootori ehitamine". Tunni eesmärkideks olid arendada õpilaste meeskonnatöö oskust ja ettevõtlikkust, tutvuda kõige lihtsama elektrimootori ehitusega ning ehitada oma kätega valmis lihtne töötav elektrimootor.
Elektrimootori valmistamiseks kasutasid õpilased magnetit, 2 juhet, ~ 30 cm mähisetraati, jämedat pliiatsit, vooluallikat, haaknõela ja plastiliini.

Vaata tundi