Eelkool

Miks on see lapsele kasulik?

Meie eesmärgid on:

  • aidata avastada, et õppimine on tore ja huvitav;
  • muuta sild lasteaia ja kooli vahel sujuvamaks ja stressivabaks;
  • tutvustada õppeaineid ja aineõpetajaid läbi erinevate tegevuste;
  • õpetada lastele lugupidavat suhtumist õpetajatesse, täiskasvanutesse ning teistesse lastesse;
  • õpetada kuulamisoskust, kannatlikkust, tähelepanu ja püsivust;
  • õpetada teistega arvestama.

Kuidas toimub õppetöö eelkoolis?

Eelkool alustab tööd 16. jaanuaril ja lõpetab 8. mail.
Lapsed tulevad kooli 1 kord nädalas esmaspäeviti kell 13.00-14.30.

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei ole.

 

kuupäev teema
16. 01 AVAAKTUS,
õpetajate ja kooli tutvustus
23. 01 Talv looduses
30. 01 Talvelõbud
06. 02 Sõbrad meie ümber
13. 02 Kodumaa
27. 02 Pokulood
06. 03 Ilm
13. 03 Emakeelepäev
20. 03 Teater
27. 03 Värvimaailm
03. 04 Raha
17. 04 Tervislikud eluviisid
24. 04 Liiklusohutus - õuesõpe
08. 05 Eelkooli lõpupidu