Ainekavad

 

Põhikool

LISA 1 EESTI KEELE AINEKAVA
LISA 2 KIRJANDUSE AINEKAVA
LISA 3 A-VÕÕRKEELE AINEKAVA
LISA 4 B-VÕÕRKEELE AINEKAVA
LISA 5 MATEMAATIKA AINEKAVA
LISA 6 LOODUSÕPETUSE AINEKAVA
LISA 7 GEOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 8 BIOLOOGIA AINEKAVA
LISA 9 KEEMIA AINEKAVA
LISA 10 FÜÜSIKA AINEKAVA
LISA 11 AJALOO AINEKAVA
LISA 12 INIMESEÕPETUSE AINEKAVA
LISA 13 ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 14 MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 15 KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 16 KÄSITÖÖ JA KODUNDUSE AINEKAVA
LISA 16 TÖÖ- JA TEHNOLOOGIA AINEKAVA
LISA 17 KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA
LISA 18 VALIKAINE ARVUTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 19 VALIKAINE EESTI KIRJAKEELE AINEKAVA
LISA 20 VALIKAINE LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE AINEKAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümnaasium - kohustuslikud kursused

LISA 1 EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA
LISA 2 B2 VÕÕRKEEL, INGLISE KEELE AINEKAVA
LISA 3 B1 VÕÕRKEEL, SAKSA KEELE AINEKAVA
LISA 4 B1 VÕÕRKEEL, VENE KEELE AINEKAVA
LISA 5 MATEMAATIKA AINEKAVA
LISA 6 LOODUSGEOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 7 BIOLOOGIA AINEKAVA
LISA 8 KEEMIA AINEKAVA
LISA 9 FÜÜSIKA AINEKAVA
LISA 10 AJALOO AINEKAVA
LISA 11 INIMESEÕPETUSE AINEKAVA
LISA 12 ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 13 INIMGEOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 14 MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 15 KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 16 KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümnaasium - kooli poolt valitud õppesuundade ühised kursused

LISA 17 UURIMISTÖÖ ALUSED; ARVUTI UURIMISTÖÖS AINEKAVA
LISA 18 ÜLDKEHALISE ETTEVALMISTUSE AINAKEAVA
LISA 19 MAJANDUS- JA ETTEVÕTLUSÕPPE AINEKAVA
LISA 20 EESTI KEEL, KIRJANDI JA KÕNEÕPETUSE AINEKAVA
LISA 21 B2 VÕÕRKEEL, INGLISE KEELE AINEKAVA
LISA 22 FILOSOOFIA JA VÄITLUSKUNSTI AINEKAVA

 

Gümnaasium - keeleõppe suund meediakoolitusega

LISA 23 KIRJANDUSLIKU LOOMINGU, LOODUSKIRJANDUSE AINEKAVA
LISA 24 B1 VÕÕRKEEL, SAKSA JA VENE_KEELE AINEKAVA
LISA 25 KIRJANDUSE JA ÜHISKONNA AINEKAVA
LISA 26 KIRJUTAVA MEEDIA, AUDIOMEEDIA AINEKAVA
LISA 27 VÕÕRKEELSE MEEDIA AINEKAVA

 

 

 

 

 

 

Gümnaasium - loodusõppe suund giidikoolitusega

LISA 28 KIRJANDUSLIKU LOOMINGU; LOODUSKIRJANDUSE AINEKAVA
LISA 29 LOODUSLIKU MITMEKESISUSE AINEKAVA
LISA 30 GIIDIKOOLITUS, LOODUSE KASUTUSÕIGUSE AINEKAVA
LISA 31 GIIDIKOOLITUSE VÕÕRKEELNE AINEKAVA
LISA 32 KEEMILISTE PROTSESSIDE, SEADUSPÄRASUSTE JA ELEMENTIDE KEEMIA AINEKAVA
LISA 33 LAAGRITE JA ÕPPEKÄIKUDE, PRAKTIKUMIDE AINEKAVA

 

 

 

 

 

 

 

Gümnaasium - reaalainete õppesuund ettevõtluskoolitusega

LISA 34 MAJANDUSARVESTUSE AINEKAVA
LISA 35 TURUNDUSE/TOOTEARENDUSE AINEKAVA
LISA 36 PSÜHHOLOOGIA/KLIENDITEENINDUSE AINEKAVA
LISA 37 INIMENE JA ÕIGUS AINEKAVA
LISA 38 GLOBALISEERUV MAAILM AINEKAVA
LISA 39 KIRJANDUSE JA ÜHISKONNA AINEKAVA
LISA 40 KIRJUTAVA MEEDIA, AUDIOMEEDIA AINEKAVA

 

 

 

 

 

 

 

Gümnaasium - õpilase poolt valitud õppesuundade ühised kursused

LISA 41 MATEMAATIKA LAIA KURSUSE AINEKAVA
LISA 42 B-KATEGOORIA AUTOJUHTIMISE AINEKAVA
LISA 43 RIIGIKAITSE AINEKAVA
LISA 44 USUNDIÕPETUSE AINEKAVA

 

 

 

 

 

Gümnaasiumiosa keeleõppe suund meediakoolitusega

LISA 45 KODUKOHA KULTUURILOO AINEKAVA
LISA 46 SOOME KEELE AINEKAVA
LISA 47 FOTOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 48 ÜLDAJALUGU, MAAILMA AJALOO AINEKAVA
LISA 49 LOODUSDISAINI JA KASITÖÖ/TARBEKUNSTI AINEKAVA

 

 

 

 

 

 

Gümnaasium - loodusõppe suund giidikoolitusega

LISA 50 KODUKOHA KULTUURILOO AINEKAVA
LISA 51 B1 VÕÕRKEEL, SAKSA/VENE_KEELE AINEKAVA
LISA 52 JOONESTAMISE AINEKAVA
LISA 53 FOTOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 54 LOODUSDISAINI KÄSITÖÖ/TARBEKUNSTI AINEKAVA
LISA 55 KEEMIA JA FÜÜSIKA PRAKTILISTE TÖÖDE AINEKAVA

 

 

 

 

 

 

 

Gümnaasium - reaalainete õppesuund ettevõtluskoolitusega

LISA 56 B1 VÕÕRKEEL, SAKSA/VENE KEELE AINEKAVA
LISA 57 PRAKTILISE MAJANDUSMATEMAATIKA AINEKAVA
LISA 58 ÄRIPLAAN JA ÕPILASFIRMA AINEKAVA
LISA 59 JOONESTAMISE AINEKAVA