Antsla Gümnaasiumi põhieesmärgid:

1. Tagada kogu kollektiivi nõudlikkusega, ühtsete nõuete täitmisega, koostööga, koolitusel saadud teadmiste rakendamise ning kõrgete ootustega õpilaste head õpitöö tulemused ning koolikohustuse täitmine.
2. Lähtuda kooli töö läbiviimisel õppija isikust.
3. Koostada Antsla Gümnaasiumi gümnaasiumiosa uus õppekava üldosa koos ainekavadega.
4. Tegelda gümnaasiumiastme säilitamise võimalustega.
5. Rakendada ja täiendada koolis olemasolevaid elektroonilisi andmebaase õppetöö ja koolikorralduse alal, laiendada IKT kasutusvõimalusi ning tõhustada e-õpet.
6. Tegelda õpilaste motivatsiooni ning kohuse- ja vastutustunde arendamisega.

Koolis töötab:

1. - 12. klassini 19 klassikomplekti
kooliks ettevalmistusrühm
parandusõppe ja logopeedilised rühmad
emakeele ja matemaatika lisaõpperühmad
pikapäevarühmad
õpilaskodu kasutamise võimalus
õpilasorganisatsioonid

Koostööpartnerid:

· Briti Nõukogu
· Tervise Arengu Instituut
· SA Archimedes
· SA Innove
· TTÜ Kõrgem Majanduskool
· Tallinna Majanduskool
· Võrumaa Kutsehariduskeskus
· Ahtme Gümnaasium
· Kuldre Põhikool
· Lusti Lasteaed

Sõpruskoolid:

· Kalantti Yläaste (Soome)
· Puka Keskkool
· Säffle Gümnaasium (Rootsi)
· Tsirguliina Keskkool
· Veteli ja Perho Yläaste (Soome)
· Ahtme Gümnaasium
· Aq-Tapa tütarlaste kool (Afganistan)
· Bauskas 1. vidusskola (Läti Bauska)