Kiitused ja tänud 2013/2014. õa

 

27. mai 2014. a.

Direktor avaldab kiitust

Võru maakonna kergejõustikuvõistlustel tublide saavutuste eest järgmistele õpilastele:
Markus Salumets 7.a kl PB 60 m teatejooks I koht, 100m jooks I koht, 200m jooks I koht, kettaheide I koht; 
Andro Tiits 6.a kl PC 60 m teatejooks I koht; 
Rayan Aripman 8.a kl PA 400m jooks III koht;
Sander Kangro 10. kl PJ 3000m jooks I koht, 1500m jooks I koht;
Maris Markvart 6.a kl TB 800m jooks II koht; 
Karmen Dräbšinski 10. kl TA kolmikhüpe I koht;
Merlin Ojaots 8.a kl TA kolmikhüpe II koht; 
Marko Kannimäe 6.a kl PC kuul II koht; 
Kristjan Kiidron 7.a kl PB kettaheide II koht, odavise III koht; 
Marieta Ruusa 7.a kl TB kõrgushüpe III koht; 
Leana Kull 7.b kl TB kuulitõuge II koht, 200m jooks III koht; 
Maiken Tammsalu 11. kl TJ 100m jooks III koht, 200m jooks III koht; 
Kert Taal 11. kl PJ 400m jooks I koht; 
Karl Pruuli 8.a kl PB 1500m jooks III koht; 
Egne-Riin Retsnik 10. kl odavise I koht; 
Hanna Bergmann 12.b odavise III koht; kettaheide III koht, kuulitõuge II koht; 
Tuule Müürsepp 9.a kl TA kettaheide I koht, kuulitõuge II koht; 
Maris Abel 10. kl TA kettaheide II koht; 
Elis Kannimäe 10. kl TJ kettaheide I koht, kuulitõuge III koht; 
Karoliina Kopli 11. kl TJ kettaheide II koht; 
Martin Prätz 12.b kl PJ kettaheide III koht.

"Tere, Kevad!" võitmise eest 5.a klassile.

Võistluse Prügi VaheTund võitmise eest 5.a ja 5.b klassile.

Direktor tänab

Võru maakonna kergejõustikuvõistlustel tubli esinemise eest järgmisi õpilasi:
Kaspar Aleks Kala 6.a kl; Diana Ots 4.a kl; Eelija Turnas 8.b kl; Rauno Musto 7.b kl; Vidrik Joosu 12.b kl; Laura Valner 4.a kl; Herki Hellamaa 10. kl; Kristi Vihcterpal 11. kl; Sälly Veesaar 11. kl; Karl Uiboleht 9.b kl; Brain Põldsepp 10. kl; Stella Vallner 9b kl.

Direktor tänab

Võru maakonna kergejõustikuvõistlustele õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Lea Kukke ja Kalle Samarüütlit ning treener Viljar Nummertit.

"Tere, Kevad!" juhendamise eest õpetaja Ülle Anieri.

Võistluse Prügi VaheTund õpilaste juhendamise eest õpetajaid Ülle Anieri ja Helle Vänzelit.

 
 

13. mai 2014. a.

Direktor avaldab kiitust

Konkursil "Antsla laululaps 2014" tubli esinemise ja saavutatud kohtade eest järgmistele õpilastele:
Laura Liisu Neve 3. kl 1. koht; Emma Emilie Saavel 6.a kl 1. koht; Lianna Põder 6.b kl 2. koht;Liis Tõntsel 5.a kl 3. koht; Kadi Jõela 7.a kl 1. koht; Merili Hellamaa 8.a kl 2. koht.

Direktor tänab

Konkursil "Antsla laululaps 2014" tubli esinemise eest Karl-Sander Liiverit 3. kl.

Heategevuslikul teatejooksul osalenud õpilasi:
Laura Valner 4.a kl; Trond Bjarte Tagamets 4.a kl; Kadi Aripman 5.a kl; Kristiina Siska 5.a kl;Laura Lääts 5.a kl; Karl Erik Keerov 5.a kl; Roberta Lahesoo 5.b kl; Laura Vassiljev 5.b kl;Kevin Lindlaan 5.b kl; Maris Markvart 6.a kl; Kaspar Aleks Kala 6.a kl; Herman Meier 6.a kl;Kert Kits 6.a kl; Kerli Uibo 6.b kl; Kertu Niit 6.b kl; Adriana Kõivisto 6.b kl; Marieta Ruusa 7.a kl; Kristjan Kiidron 7.a kl; Markus Salumets 7.a kl; Hegert Sööt 7.a kl; Leana Kull 7.b kl;Kristiina Värnik 7.b kl; Rauno Musto 7.b kl; Mailete Keero 8.a kl; Kenet Valtin 8.a kl; Rayan Aripman 8.a kl; Kristin Linksman 8.b kl; Tõnis Urbanik 8.b kl; Arvi Uibo 8.b kl; Timo Lešin 8.b kl; Maiken Tammsalu 11. kl.

TÜ loodusmuuseumi viktoriinis 2014. a linnuvaatlus tubli esinemise eest järgmistele õpilastele: Tuule Müürsepp 9.a kl; Kelli Aia 9.a kl; Tõnis Urbanik 8.a kl.

Direktor tänab

Konkursile "Antsla laululaps 2014" õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Eda Hirsoni ja Tiit Rauda.

Heategevuslikule teatejooksule õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Lea Kukke ja Kalle Samarüütlit.

TÜ loodusmuuseumi viktoriiniks õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Maire Puhmast.

 
 

29. aprill 2014. a.

Direktor avaldab kiitust

Võrumaa nooremate kodutütarde ja noorkotkaste matkamängu võitmise eest järgmistele õpilastele:Stenrico Mürk 4.b kl; Heikko-Hardi Reinhold 4.b kl; Emma Emilie Saavel 6.a kl; Leana Kull 7.b kl.

Maakonna koolinoorte MV võrkpallis 10.-12. kl tüdrukute arvestuses III koha võitmise eest võistkonnale koosseisus Kristi Vichterpal 11. kl; Kadri Vijard 11. kl; Maiken Tammsalu 11. kl;Annely Veidik 12.a kl; Mari Liis Leppoja 11. kl; Egne-Riin Retsnik 10. kl.

AG esindus osales Jüriöö jooksul ja saavutati auhinnaline III koht. Võistkonna liikmed olid Merle TuulasJanika TõntselAire ReiljanVallo PärnUrmas SoonvaldJuhan HärraJanek Joab.

Direktor tänab

Tubli esinemise eest vabariiklikul keemiaviktoriinil järgmiseid õpilasi: Kelli Aia 9.a kl; Karl Uiboleht9.b kl; Anne Kodu 9.a kl; Tuule Müürsepp 9.a kl; Liisa Anier 10. kl; Renee Kiho 11. kl; Oliver Visnapuu 11. kl.

Direktor tänab

Õpilaste ettevalmistamise eest Võrumaa nooremate kodutütarde ja noorkotkaste matkamänguks õpetaja Piia Mandlit ja juhendaja Agu Raju.

Õpilaste ettevalmistamise eest vabariiklikul keemiaviktoriinil osalemiseks õpetaja Tiiu Laanet.

Maakonna koolinoorte MV võrkpallis 10.-12. kl tüdrukute juhendamise eest õpetaja Kalle Samarüütlit.

 
 

22. aprill 2014. a.

Direktor avaldab kiitust

Võru maakonna 5. klassi õpioskuste olümpiaadil III koha saavutamise eest Antsla Gümnaasiumi võistkonnale koosseisus Kadi Aripman 5.a kl; Marko Kannimäe 5.a kl; Laura Vassiljev 5.b kl.

Võru maakonna saksa keele olümpiaadil II koha saavutamise eest Karmen Tumanovile 8.b kl.

Direktor tänab

Võru maakonna 5. klassi õpioskuste olümpiaadil tubli esinemise eest järgmisi õpilasi: Diana Liiv 5.b kl; Karis Ilves 5.a kl; Liis Tõntsel 5.a kl; Laura Lääts 5.a kl; Helily Nummert 5.b kl; Roberta Lahesoo 5.b kl.

Võru maakonna saksa keele olümpiaadil tubli esinemise eest järgmisi õpilasi: Rando Viimne 8.b kl;Stella Vallner 9.b kl.

Tubli esinemise eest Võru maakonna Sudokude lahendamise võistlusel Marko Kannimäed 5.a kl;Diana Liiva 5.b kl; Maris Markvarti 6.a kl; Lianna Põder 6.b kl; Hanna Hillakut 7.a kl; Marge Aasmetsa 7.b kl; Kristin Liksmani 8.a kl; Merve Linnastet 8.b kl; Kaarel Ossist 9.a kl; Anne Kodu 9.a kl.

Direktor tänab

Võru maakonna saksa keele olümpiaadile õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Aive Trummalit.

õpilaste ettevalmistamise eest Võru maakonna Sudokude lahendamise võistlusele õpetajaid Helle VänzelitTea PostiMaris HanimägiIrene Undrust ja Merle Tuulast.

õpilaste ettevalmistamise eest 5. klassi õpioskuste olümpiaadile õpetajaid Ülle AnieriHelle Vänzelitja raamatukogu juhataja Piret Tanieli.

 
 

15. aprill 2014. a.

Direktor avaldab kiitust

Eesti meistrivõistlustel pranglimises 4. klasside arvestuses 5. koha saavutamise eest 4.a klassi võistkonnale koosseisus: Signor Kukk 4.a kl; Diana Ots 4.a kl; Anett Ruven 4.a kl; Tristan Tõniste 4.a kl; Mart Peedel 4.a kl ning võistkondlikult 22. koha saavutamise eest gümnaasiumide ja keskkoolide hulgas.

Maakonna 7. klasside inglise keele ristsõnade lahendamise võistlusel I koha saavutamise eest järgmistele õpilastele: Hanna Hillak 7.a kl ja Leana Kull 7.b kl.

Võru maakonna saksa keele kõnevõistlusel II koha saavutamise eest Mari Vijardile 9.a kl.

Direktor tänab

Tubli esinemise eest bioloogia olümpiaadi vabariiklikus lõppvoorus Kevin Liivapuud 12.b kl.

Maakonna 7. klasside inglise keele ristsõnade lahendamise võistlusel tubli esinemise eest järgmisi õpilasi: Markus Meier 7.a kl ja Kevin Ploompuu 7.a kl.

Võru maakonna saksa keele kõnevõistlusel tubli esinemise eest järgmisi õpilasi: Katre-Liisa Jõela 9.b kl; Angela Kiho 9.b kl; Ferdinand Rauba 11. kl; Oliver Visnapuu 11. kl.

Inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse lõimitud ainekonkursil tubli esinemise eest järgmisi õpilasi:Karmen Tumanov 8.b kl; Helys Anette Piiritalo 8.b kl; Mari Vijard 9.a kl; Stella Vallner 9.b kl.

Maakondlikul III kooliastme õpioskuste olümpiaadil tubli esinemise eest järgmisi õpilasi: Hanna Hillak7.a kl; Karmen Tumanov 8.b kl; Mari Vijard 9.a kl.

Tubli esinemise eest 4. klasside õpioskuste olümpiaadil järgmisi õpilasi: Diana Ots 4.a kl; Karoliine Marinitševa 4.b kl; Tristan Tõniste 4.a kl; Anett Ruven 4.a kl; Getter Kõiv 4.b kl; Kertty Keerov4.a kl.

Direktor tänab

Eesti meistrivõistlustele pranglimises õpilaste tubli ettevalmistamise eest õpetaja Monica Kõivistot.

Võru maakonna saksa keele olümpiaadile õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Aive Trummalit.

Õpilase ettevalmistamise eest bioloogia olümpiaadi vabariiklikus lõppvoorus esinemiseks õpetajaMaire Puhmast.

Inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse lõimitud ainekonkursile õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaidSirje Pihelgast ja Eve Kubi.

Maakonna 7. klasside inglise keele ristsõnade lahendamise võistlusele õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Krista Noort.

Õpilaste ettevalmistamise eest 4. klasside õpioskuste olümpiaadile õpetajaid Monica Kõivistot ja Ly Raudseppa ning raamatukogu juhatajat Piret Tanieli.

 
 

8. aprill 2014. a.

Direktor avaldab kiitust

Suitsuprii klassi omaloomingu konkursil vanemate vanuserühmas esitatud plakatiga I koha võitmise eest 9. a klassile.

Eestis, Lätis ja Krimmis toimunud rahvusvahelisel viktoriinil "Mahetoit" II-III koha võitmise eest Trine Tõnistele 6.a kl.

Põlva -ja Võrumaa pranglimise piirkondlikul võistlusel sirgujate vanuseklassis VI koha saavutamise eest Maik Hellamaale 2.b kl.

Põlva -ja Võrumaa pranglimise piirkondlikul võistlusel oskajate vanuseklassis järgmistele õpilastele:
II koha saavutamise eest Signor Kukk 4.a kl; III koha saavutamise eest Diana Ots 4.a kl.

Direktor tänab

Põlva -ja Võrumaa pranglimise piirkondlikul võistlusel oskajate vanuseklassis tubli esinemise eest järgmisi õpilasi:
Anett Ruven VI koht; Tristan Tõniste 20. koht; Mart Peedel 22. koht.

Direktor tänab

Eestis, Lätis ja Krimmis toimunud rahvusvahelisele viktoriinile "Mahetoit" õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Ülle Anieri.

Põlva -ja Võrumaa pranglimise piirkondlikule võistlusele õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaidMonica Kõivistot ja Kaja Simiskeri.

Suitsuprii klassi omaloomingu konkursile õpilaste juhendamise eest õpetaja Liivia Rebast.

 
 

1. aprill 2014. a.

Direktor avaldab kiitust

Maakondlikul TV 10 olümpiastarti võistlustel kuulitõukes I koha koha saavutamise eest Leana Kullile7.b kl; kõrgushüppes I koha saavutamise eest Marieta Ruusale 7.a kl.; kuulitõukes III koha saavutamise eest Eric Söödile 7.b kl.

TV 10 olümpiastarti vabariiklikul võistlustel kuulitõukes V koha koha saavutamise eest 
Eric Söödile 7.b kl.

Direktor tänab

Tubli esinemise eest TV 10 olümpiastarti võistlustel järgimisi õpilasi:
Leana Kull 7.b kl; Marieta Ruusa 7.a kl; Kaspar Aleks Kala 6.a kl; Andro Tiits 6.a kl; Heikko-Hardi Reinhold 4.b kl.

Direktor tänab

TV 10 olümpiastarti võistlusele õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Lea Kukke ja treener Viljar Nummertit.

 
 

25. märts 2014. a.

Direktor tänab

Võistluses Noored Euroopa metsades 2014 Eesti eelvoorus tubli esinemise eest järgmisi õpilasi:
Oliver Visnapuu 11. kl; Ferdinand Rauba 11. kl; Ville Särg 11. kl; Tuule Müürsepp 9.a kl; Liisa Anier 10. kl; Riho Hommik 12.b kl.

Antsla Gümnaasiumi tutvustava päeva läbiviimisel osalemise eest järgmisi õpilasi:
Marleen Umbleja 12.b kl; Kertu Pavel 12.b kl; Keili Taal 12.b kl; Martin Prätz 12.b kl; Kaimar Taal 12.b kl; Anna-Liisa Mandli 12.b kl; Gabriel Tamm 11. kl; Robi Niit 11. kl; Triin Tuulas 11. kl; Eliis Riivik 11. kl; Kadri Vijard 11. kl; Merilin Kalda 11. kl; Olaf Peeter Kirschenberg 10. kl;Egne-Riin Retsnik 10. kl; Kedi Pavel 10. kl; Brain Põldsepp 10. kl.

Direktor tänab

Võistluseks Noored Euroopa metsades 2014 Eesti eelvooruks õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaMaire Puhmast.

 
 

11. märts 2014. a.

Direktor avaldab kiitust

Võru maakonna kunstiõpetuse olümpiaadil II koha saavutamise eest Kadriann Soele 12.b kl;
III koha saavutamise eest Kadri Vijardile 11. kl.

Võru keele ja kultuuri tundmise olümpiaadi teises voorus III koha saavutamise eest
Rauno Niilusele 11. kl.

Direktor tänab

Tubli esinemise eest maakonna kunstiõpetuse olümpiaadil Mari Vijardit 9.a kl.

Tubli esinemise eest maakonna füüsika olümpiaadil järgmiseid õpilasi:
Rando Viimne 8.b kl; Tuule Müürsepp 9.a kl; Liisa Anier 10. kl.

Tubli esinemise eest inglise keele kõnevõistlusel järgmiseid õpilasi:
Oliver Visnapuu 11. kl; Ferdinand Rauba 11. kl; Kadri Vijard 11. kl.

Tubli esinemise eest Võru keele ja kultuuri tundmise olümpiaadi teises voorus Eliis Riivikut 11. kl.

Direktor tänab

Võrumaa kunstiõpetuse olümpiaadil osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Liivia Rebast, füüsika olümpiaadil osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Marietta Lõod ja inglise keele kõnevõistlusel osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Krista Noort.

Võru keele ja kultuuri tundmise olümpiaadile õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Anu Silma ja 
Iri Reilet.

 
 

4.märts 2014. a.

Direktor avaldab kiitust
Võrumaa 4.-6. kl matemaatikaolümpiaadil I koha saavutamise eest Kadi Aripmanile 5.a kl.

Direktor tänab
Tubli esinemise eest Võrumaa 4.-6.kl. matemaatikaolümpiaadil osalenud õpilasi: 
Karoliine Marinitseva 4.b kl; Diana Ots 4.a kl; Tristan Tõniste 4.a kl; Marko Kannimäe 5.a kl;Roberta Lahesoo 5.b kl; Diana Liiv 5.b kl; Trine Tõniste 6.a kl; Kertu Niit 6.b kl; Kaspar Aleks Kala 6.a kl; Karl Jürgen Piiritalo 6.b kl.

Direktor tänab
Võrumaa 4.-6.kl. matemaatikaolümpiaadil osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Monica Kõivisto; Ly Raudsepp; Helle Vänzel; Tea Post; Irene Undrus.

 
 

11. veebruar 2014. a

Direktor avaldab kiitust
Eesti koolinoorte 61. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus tubli esinemise eest Tuule Müürsepale 9.a kl (I koht).

Võru maakonna sisekergejõustiku võistlustel tubli esinemise eest järgmistele õpilastele:
Laura Valner 4.a kl 600m jooks I koht; Kert Taal 11. kl 1000m jooks I koht; Emma Emilie Saavel6.a kl kaugushüpe II koht; Marko Kannimäe 5.a kl kuulitõuge II koht; Markus Salumets 7.a kl 60m jooks II koht; Maiken Tammsalu 11.kl 200m jooks II koht; Elis Kannimäe 10.kl kuulitõuge II koht;Annely Veidik 12.a kl 600m jooks II koht ja 200m jooks III koht; Karmen Dräbsinski 10.kl 600m jooks II koht ja 200m jooks III koht; Andro Tiits 6.a kl 60m teatejooks II koht, 200m jooks II koht ja kaugushüpe III koht; Kristjan Kiidron 7.a kl kuulitõuge III koht; Tuule Müürsepp 9.a kl kuulitõuge III koht; Hanna Bergmann 12.b kl kuulitõuge III koht; Marieta Ruusa 7.a kl 60m teatejooks III-IV koht.

Direktor tänab 
Eesti koolinoorte 61. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus tubli esinemise eest järgmisi õpilasi: Karmen Tumanov 8.b kl; Merve Linnaste 8.b kl; Kenet Valtin 8.a kl; Anne Kodu 9.a kl; Liisa Anier 10.kl.

Füüsikavõistluses Kajakas tubli esinemise eest Liisa Anieri 10. kl.

Inglise keele viktoriinil tubli esinemise eest järgmisi õpilasi: Trine Tõniste 6.a kl; Kertu Niit 6.b kl;Lianna Põder 6.b kl; Emma Emilie Saavel 6.a kl; Evely Tiganik 6.b kl; Tauno Kodu 6.a kl.

Direktor tänab
Füüsikavõistluses Kajakas osalenud õpilaste juhendamise eest õpetajat Marietta Lõo.

Võru maakonna sisekergejõustiku võistlustele õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Lea Kukke ja treener Viljar Nummertit.

Inglise keele viktoriinile õpilaste ettevalmistamise eest õpetajat Monica Kõivisto.

Keemiaolümpiaadi piirkonnavooruks õpilaste ettevalmistamise eest õpetajat Tiiu Laane.

 
 

4.veebruar 2014. a

Direktor avaldab kiitust
Üleriigilise matemaatika olümpiaadi piirkonnavoorus I koha saavutanud 9.a klassi õpilasele Tuule Müürsepale ja III koha saavutanud 9.a klassi õpilasele Anne Kodule.

Vabariikliku muusika olümpiaadi piirkonnavoorus I koha saavutamise eest 10. klassi õpilasele Elis Kannimäele.

Vabariikliku bioloogia olümpiaadi piirkonnavoorus saavutuste eest: 
I koht Kertu Niit 6.b kl; III-IV koht Tuule Müürsepp 9.a kl; I koht Kevin Liivapuu 12.b kl; III kohtRiho Hommik 12.b kl.

Maakondlikul TV 10 olümpiastarti võistlustel kõrgushüppes II-IV koha saavutamise eest Kadi Aripmanile 5.a kl.

Direktor tänab
Tubli esinemise eest üleriigilise matemaatika olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi:
Kristjan Kiidron 7.a kl; Juss-Robert Soe 7.a kl; Hanna Hillak 7.a kl; Leana Kull 7.b kl; Karmen Tumanov 8.b kl, Kristin Liksman 8.a kl, Rando Viimne 8.b kl, Rador Undrus 8.a kl, Timo Lešin8.b kl, Merve Linnaste 8.b kl, Kenet Valtin 8.a kl; Karl Uiboleht 9.b kl, Liisa Anier 10 kl.

Vabariikliku muusika olümpiaadi piirkonnavoorus tubli esinemise eest Kadi Jõelat 7.a kl.

Tubli esinemise eest üleriigilise bioloogia olümpiaadi piirkonnavoorus järgmisi õpilasi: 
Trine Tõniste 6.a kl; Karl Joosep Põldsepp 6.b kl; Markus Meier 7.a kl; Hanna Hillak 7.a kl;Karmen Tumanov 8.b kl; Kristin Liksman 8.a kl; Rador Undrus 8.a kl, Rando Viimne 8.b kl;Tõnis Urbanik 8.a kl; Timo Lešin 8.b kl; Kelli Aia 9.a kl; Mariann Puija 9.b kl.

Vabariiklikul TV 10 olümpiastarti võistlustel saavutatud heade tulemuste eest: Kadi Aripman 5.a kl;Kristiina Siska 5.a kl; Andro Raag 6.a kl; Kaspar Aleks Kala 6.a kl; Emma-Emilie Saavel 6.a kl;Marieta Ruusa 7.a kl; Leana Kull 7.b kl; Heikko-Hardi Reinhold 4.b kl.

Direktor tänab
Üleriigilise matemaatika olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaidMaris HanimägiMerle Tuulast.
Üleriigilise muusika olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Eda Hirsonit.
Üleriigilise bioloogia olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Ülle AnieriMaire Puhmast.
Vabariiklikule ja maakondlikule TV 10 olümpiastarti võistlustele õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaLea Kukke ja treener Viljar Nummertit.

 
 

21.jaanuar 2014. a

 

Direktor avaldab kiitust
Tubli esinemise eest vabariiklikel talvistel meistrivõistlustel kergejõustikus TA vanuseklassis Tuule Müürsepale 9.a kl (kuulitõuge II koht), PB Markus Salumetsale 7.a kl (60 m jooks I koht).

Direktor tänab
Tubli esinemise eest emakeele olümpiaadi piirkonnavoorus järgmisi õpilasi:
Hanna Hillak 7.a kl; Karmen Tumanov 8.b kl; Helys Anette Piiritalo 8.b kl; Timo Lešin 8.b kl;Marleen Umbleja 12.b kl; Greta Puija 10.kl; Mariann Puija 9.b kl; Mari Vijard 9.a kl; Kelli Aia9.a kl; Kedy Kangrumöldri 10. kl; Egne-Riin Retsnik 10.kl.

Direktor tänab
Õpilaste ettevalmistamise eest emakeele olümpiaadi piirkonnavooruks õpetajaid Anu Silma ja Iri Reilet.

Õpilaste ettevalmistamise eest vabariiklikele talvistele meistrivõistlustele Viljar Nummertit.

 
 

7. jaanuar 2014. a

 

Direktor avaldab kiitust
Tubli esinemise eest vabariiklikul informaatikaviktoriinil „Kobras“ benjaminide klassis 2145 osavõtja seas järgmistele õpilastele: Robert Juss Soe 7.a kl (55. koht); Helys Anette Piiritalo 8.b kl (154. koht) ja Karmen Tumanov 8.b kl (168. koht).

Tubli esinemise eest vabariiklikul informaatikaviktoriinil „Kobras“ juunioride klassis 940 osavõtja seas 165. koha saavutamise eest Tuule Müürsepale 9.a kl.

Direktor tänab
Tubli esinemise eest vabariiklikul informaatikaviktoriinil „Kobras“ benjaminide klassis 2145 osavõtja seas järgmistele õpilastele: 
Kristjan Kiidron 7.a kl, Karl Pruuli 8.a kl, Markus Meier 7.a kl, Rador Undrus 8.a kl, Hanna Hillak 7.a kl, Käthy Tammemägi 8.a kl, Merlin Ojaots 8.a kl, Rando Viimne 8.b kl, Kristin Liksman 8.a kl, Merve Linnaste 8.b kl.

Tubli esinemise eest vabariiklikul informaatikaviktoriinil „Kobras“ juunioride klassis 
Liisa Anieri 10. kl.

2013. aasta jõulutervituskavas osalemise eest järgmistele õpilastele:
Kaspar Pavel 1.a kl; Konrad Konnor Perli 1.b kl; Assser Lutsar 4.a kl; Trine Tõniste 6.a kl;Emma Emilie Saavel 6.a kl; Lianna Põder 6.b kl; Marie Helene Rajatamm 6.b kl; Brayen Hirv6.b kl; Karl Joosep Põldsepp 6.b kl; Hanna Hillak 7.a kl; Marieta Ruusa 7.a kl; Kadi Jõela 7.a kl;Merili Hellamaa 8.a kl; Elis Kannimäe 10. kl.

Direktor tänab
Õpilaste ettevalmistamise eest vabariiklikule informaatikaviktoriinile „Kobras“ õpetaja Maris Hanimägi.

2013. aasta jõulutervituskavas osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Iri Reilet ja Eda Hirsoni.

 
 

17.detsember 2013. a

 

Direktor avaldab kiitust
Tubli esinemise eest maakondlikul inglise keele tõlkevõistlusel õpilasele Rando Viimne 8.b kl.

Eduka esinemise eest geograafiaolümpiaadi piirkondlikus voorus Ferdinand Raubale 11.kl (II koht) jaTuule Müürsepale 9.a kl (III koht).

Direktor tänab
Hea esinemise eest maakondlikul inglise keele tõlkevõistlusel õpilasi Karmen Tumanov 8.b kl jaMerve Linnaste 8.b kl.

Tubli esinemise eest geograafiaolümpiaadi piirkondlikus voorus õpilasi Markus Meier 7.a kl; Ants Põder 7.b kl; Markus Salumets 7.a kl; Hanna Hillak 7.a kl; Helys-Anete Piiritalo 8.b kl; Rador Undrus 8.a kl; Rando Viimne 8.b kl; Karmen Tumanov 8.b kl; Kristin Liksman 8.a kl; Mariann Puija 9.b kl; Karl Uiboleht 9.b kl; Kelli Aia 9.a kl.

Direktor tänab
Õpilaste ettevalmistamise eest maakondlikule inglise keele tõlkevõistlusele õpetaja Merle Paati.
Õpilaste ettevalmistamise eest geograafiaolümpiaadi piirkondlikuks vooruks õpetajaid Maire Puhmastja Tiiu Laanet.

 
 

10.detsember 2013.a

Direktor avaldab kiitust
Maakondlikul TV 10 olümpiastarti võistlustel saavutatud väga heade tulemuste eest
Marko Kannimäe 5.a kl (kuulitõuge I koht), Leana Kull 7.b kl (60 m jooks II koht).

Vabariiklikul TV 10 olümpiastarti võistlustel saavutatud väga heade tulemuste eest Marko Kannimäele 5.a kl. (kuulitõuge I koht).

Direktor tänab
Vabariiklikule ja maakondlikule TV 10 olümpiastarti võistlustele õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaLea Kukke ja treener Viljar Nummertit.

 
 

19.november 2013.a

Direktor avaldab kiitust
Rahvusvahelise veealase koostöö aasta maakondlikul viktoriinil III koha saavutamise eest võistkonnale koosseisus Hanna Hillak 7.a; Kadi Aripman 5.a; Kertu Niit 6.b; Karl Joosep Põldsepp 6.b.

Rahvusvahelise veealase koostöö aasta maakondlikul viktoriinil IV koha saavutamise eest võistkonnale koosseisus Tauno Kodu 6.a; Markus Meier 7.a; Trine Tõniste 6.a; Diana Liiv 5.b.

Tubli töö eest üleriigilise energiasäästu nädala korraldamise ja üleriigilise energiasäästu nädala koolikonkursis väga eduka esinemise meeskonnale koosseisus Merili Hellamaa 8.a; Kristin Liksman8.a; Tõnis Urbanik 8.a; Anet Ploom 8.a; Silvia Ingver 8.a; Karmen Tumanov 8.b; Helys Anete Piiritalo 8.b; Rayan Aripman 8.a.

Direktor tänab
Rahvusvahelisele veealase koostöö aasta maakondlikule viktoriinile õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Ülle AnieriTiiu LaanetMarietta Lõod ja Maire Puhmast.

Üleriigilise energiasäästu nädala korraldamise juhendamise ja üleriigilise energiasäästu nädala koolikonkursile meeskonna väga eduka ettevalmistamise eest õpetajatele Ülle Anier, Tiiu Laane, Marietta Lõo, Maire Puhmas, Talvo Kont, Iri Reile, Helle Vänzel, Ly Raudsepp.

 
 

15. oktoober 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil 7.-8.klasside arvestuses tubli esinemise eest: 
Tuule Müürsepp 9.a kl I koht, Mari Vijard 9.a kl XI koht.

Võrumaa koolinoorte MV-l suundorienteerumises tubli esinemise eest oma vanuseklassis:
Kadi Aripman 5.a kl II koht, Roberta Lahesoo 5.b kl II koht, Leana Kull 7.b kl II koht, Emma Emilie Saavel 6.a kl II koht, Kevin Grihhin 6.a kl III koht, Joel Meeks 5.a kl III koht.

Direktor tänab
Võrumaa ettelugemispäeval tubli esinemise eest Asser Lutsarit 4.a kl (publikuga kontakti hoidmise preemia) ja Kertty Keerovit 4.a kl (parima teksti valiku preemia).

Direktor tänab
Vabariiklikule inimeseõpetuse olümpiaadile õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Sirje Pihelgast.
Võrumaa koolinoorte MV-le suundorienteerumises õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid: 
Lea Kukk ja Kalle Samarüütel.
Võrumaa ettelugemispäevale õpilaste ettevalmistamise eest raamatukogu juhatajat Piret Tanieli.

 
 

1. oktoober 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Väga heade tulemuste (III koht) eest Võru maakonna koolinoorte jalgpalli MV:
Karl Uiboleht 9.b kl, Indrek Nummert 9.b kl, Kaspar Raudhein 9.b kl, Markus Salumets 7.a kl,Kristjan Kiidron 7.a kl, Robert-Juss Soe 7.a kl,
Kaspar Aleks Kala 6.a kl ja Robert Uibopuu 6.b kl.

Väga heade tulemuste eest Võru maakonna koolinoorte murdmaajooksu võistlustel:
Annely Veidik 12.a kl 2. koht TJ vanuseklassis 500m jooksus ja 1. koht TJ vanuseklassis 2000m jooksus
Kert Taal 11.kl 1.koht PA vanuseklassis 1000m jooksus
Maikel Varend 12.b kl 2.koht PJ vanuseklassis 1000m jooksus
Kristi Vihterpal 11.kl 2.koht TA vanuseklassis 2000m jooksus
Riho Hommik 12.b kl 2.koht PJ vanuseklassis 3000m jooksus
Elis Kannimäe 10. kl 3.koht TA vanuseklassis 2000m jooksus
Sander Kangro 10. kl 3.koht PA vanuseklassis 3000m jooksus.

Direktor tänab
Heade tulemuste eest Võru maakonna koolinoorte murdmaajooksu võistlustel:
Karmen Dräbsinski 10. kl TA vanuseklassis 500m jooksus 4.koht
Laura Valner 4.a kl TD vanuseklassis 500m jooksus 6. koht (80 osalejat)
Karl-Joosep Põlsepp 6.b kl PC vanuseklassis 1000m jooksus 6. koht.

Direktor tänab
Võru maakonna koolinoorte murdmaajooksu võistlustel tublilt esinenud õpilaste juhendamise eest õpetajaid: Lea Kukk ja Kalle Samarüütel.
Võru maakonna koolinoorte jalgpalli MV tublilt esinenud õpilaste juhendamise eest õpetaja Kalle Samarüütlit.

 
 

10. september 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Väga hea esinemise eest A.Kersna mälestusvõistlustel kergejõustikus

II klass
Sandra Rumask 2a .kl - 60m jooks 1. koht, kaugushüpe 1. koht
Teele Saia 2a kl. kaugushüpe 3. koht
Aron Aidla 2a kl. kaugushüpe 3. koht
Karina Kaur 2a kl. pallivise 2. koht
Raino Kõrgekivi 2b kl. pallivise 1. koht
Ermo Turnas 2b kl. pallivise 3.koht

III klass
Karmen Uiboleht - 60m jooks 2. Koht, kaugushüpe 1. koht
Kevin Värton - 60m jooks 1.koht, 400m jooks 2.koht
Jürgen Hillak - 60m jooks 2. koht
Laura Liisu Neve- pallivise 2.koht
Joosep Trolla pallivise 2.koht

IV klass
Laura Valner 4a kl. - 60m jooks 2.koht
Heikko Hardi Reihold 4b kl. - 60m jooks 1.koht, kaugushüpe 2.koht
Kermo Tumanov 4b kl.- 60m jooks 3.koht
Sanna Sööt 4a kl. pallivise 1.koht
Diana Ots 4a kl. pallivise 3.koht

V klass
Laura Vassiljev 5b kl. - 60m jooks 2. koht,kaugushüpe 1.koht
Roberta Lahesoo 5b kl. - 60m jooks 3.koht
Marten Hernits 5a kl. - 60m jooks 2.koht, kaugushüpe 1.koht
Kristiina Siska 5a kl. - pallivise 2.koht
Karl-Erik Keerov 5a kl. - 600m jooks 2.koht

VI klass
Kaspar Aleks Kala 6a kl. - 60m jooks 2. koht, pallivise1.koht
Andro Tiits 6a kl. - 60m jooks 3. koht, kaugushüpe 3.koht
Emma Emilie Saavel 6a kl. kaugushüpe3. koht
Herman Meier 6a kl. pallivise 3. koht
Karl-Joosep Põldsepp 6b kl. - 800m jooks 2. koht
Robert Uibopuu 6b kl. - 800m jooks 3.koht

VII klass
Leana Kull 7b kl. - 100m jooks 1. koht
Marieta Ruusa 7a kl. - 100m jooks 2. koht, kaugushüpe 2. koht
Markus Salumets 7a kl. - 100m jooks 1.koht, kaugushüpe 1.koht, odavise 2.koht
Rauno Musto 7b kl. - 100m jooks 2.koht
Kristjan Kiidron 7a kl. - kaugushüpe 2. koht, odavise 1. koht
Sander Bogdanov 7a kl. - 800m jooks 3. koht

VIII klass
Merlin Ojaots 8a kl. - 100m jooks 3.koht , 800m jooks 1. koht
Marten Puusepp 8a kl. - 100m jooks 3. koht
Silvia Ingver 8a kl.- kaugushüpe 2.koht
Kenet Valtin 8a kl. kaugushüpe 3.koht
Anet Ploom 8a kl. pallivise 2.koht
Eelija Turnas 8b kl. odavise 1.koht
Rayan Aripman 8a kl. - 1000m jooks 1.koht
Ragnar Annus 8b kl. - 1000m jooks 2.koht

IX klass
Tuule Müürsepp 9a kl. - 100m jooks 1.koht, pallivise 1.koht
Kairit Kits 9a kl. - 100m jooks 2.koht, 800m jooks 2.koht
Karl Uiboleht 9b kl. kaugus hüpe 1.koht
Kristiina Tuulas 9b kl. kaugushüpe 2.koht
Kristel Kalda 9a kl. kaugushüpe 3.koht
Kaspar Raudhein 9b kl. kaugushüpe 2.koht
Indrek Nummert 9b kl. - 1000m jooks 2.koht
Elisabeth Keero 9a kl. pallivise 2.koht
 

Direktor tänab
A.Kersna mälestusvõistlustel kergejõustikus tublilt esinenud õpilaste juhendamise eest õpetajaid:Janika TõntselLea Kukk ja Kalle Samarüütel.