Kiitused ja tänud 2017/2018. õa

 

16.01.2018

Antsla Gümnaasium tunnustab majandusmängu Creatlon II etapis edukalt osalenud 9.a klassi meeskonda:
Laura Lääts, Marko Kannimäe ja Kevin Hass.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid:
Katrin Kool, Talvo Kont ja Marietta Lõo.

 

9.01.2018

Antsla Gümnaasium tunnustab maakonna geograafia olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
Diana Ots (III koht), Anett Ruven, Asser Lutsar, Getter Kõiv, Trond Bjarte Tagamets, Heikko-Hardi Reinhold, Karl-Sander Liiver, Kevin Värton, Karmen Uiboleht, Marko Kannimäe, Ants Põder, Karl Joosep Põldsepp.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid Eve Kubi ja Maire Puhmast.

 

Antsla Gümnaasium tänab lapsevanem Kaire Uibolehte, kes  tõi õpilastele kasutamiseks hulgaliselt ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab Kultuurkapitali aastapreemia pälvinud õpetajat Tiit Rauda.

 

Antsla Gümnaasium tänab Antsla Gümnaasiumi jõulukaarte loonud õpilasi:
Allan Liibert, Kevin Värton, Katre Saar.

Antsla Gümnaasium tunnustab söökla meeskonda kooli keskkonna meeldivaks kujundamise eest.

 

 
19.12.2017

Antsla Gümnaasium tänab Võrumaa Õpilasesinduste Liidu III üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise eest meie kooli õpilasi:
Laura Lääts, Diana Ots, Sanna Sööt, Getter Kõiv, Marko Kannimäe ja huvijuht Liivia Rebast.

Antsla Gümnaasium tunnustab kõiki kolleege, kes osalesid Facebookis toimunud nutitunni konkursil. Suurim tänu Marietta Lõole, kes hoolitses nutitunni sissekannete eest. Auhinnaks on loositud koolitus probleemipõhise ja uurimusliku õppe rakendamiseks.

Antsla Gümnaasium tunnustab nutitunni e-raamatus on välja toodud tundide läbiviijaid: 
Merle Tuulase, Maire Puhmas.

Antsla Gümnaasium tunnustab EV 100-le pühendatud projektis osalenud õpetajaid: 
Maire Puhmas, Eve Kubi, Ülle Anier, Anu Silm, Katrin Kool.

Antsla Gümnaasium tunnustab Pranglimise võistluse läbiviimist aidanud õpetajaid:
Ly Raudsepp, Piia Mandli, Helle Vänzel, Irene Undrus, Kaja Simisker, Tiina Kübarsepp, Eve Sarapu, Monica Kõivisto.

Antsla Gümnaasium tunnustab 10 Monkeys matemaatikaülesannete lahendamist koordineerinud õpetajaid:
Kristina Kiidron ja Helina Kuusk.

Antsla Gümnaasium tänab kõiki kooli töötajaid, kes osalesid meie jõulupeol, ainekomisjonide liikmeid tänu meeleolukate mängude eest.
Antsla Gümnaasium tänab Tiit Rauda suurepärase räpi eest.

Antsla Gümnaasium tänab esimese kooliastme näiteringi õpilasi, mudilaskoori esinejaid, juhendajaid Helina Kuuske ja Tiit Rauda meeleoluka näidendi eest.

 

12.12.2017

Antsla Gümnaasium tunnustab Võru maakonna 8. kl inglise keele olümpiaadil I koha saavutanud õpilast Asser Lutsarit.
Antsla Gümnaasium tunnustab Võru maakonna 8. kl. inglise keele olümpiaadi häid tõlkijaid Anett Ruveni ja Mart Peedelit.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Krista Noort.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab maakonna TV 10 olümpiastardi I etapil edukalt osalenud õpilasi:
Sandra Rumask TV 60m jooksus I koht, Helena Kriibi ja Kristlyn Jaanimägi.

Antsla Gümnaasium tunnustab Võrus vabariiklikul etapil edukalt osalenud õpilast:
Sandra Rumask 5. koht.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Lea Kukke.

 

Antsla Gümnaasium tänab Soome 100 esitluse eest soome keele õpperühma õpilasi ja juhendaja õpetajat Anu Silma.

 

5.12.2017

Antsla Gümnaasium tänab töötubade päeval kõiki osalejaid ja töötubade juhendajaid.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab 1. detsembril Parksepas toimunud Laulukarusselli maakondlik eelvoorus edukalt osalenud õpilasi:
Marleen Kerge, Triine Beate Tagamets ja Emma Emilie Saavel.
Nimetatud õpilased esindavad kevadel Antslat II voorus.

Karismaatilise esituse eest tänati Laura Läätse.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Eda Hirsoni.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab kodanikupäeva viktoriinis edukalt osalenud õpilasi:

5.-6. klass (max 50 punkti):
Teele Saia 32 punkti
Gerda Lepik 32 punkti
Johanna Joab 31 punkti
Kaisa Ruven 31 punkti

7.-9. klass (max 90 punkti)
Diana Liiv 75 punkti (Võru maakonna koolinoorte seas 2. koht)
Kadi Aripman 71 punkti
Diana Ots 71 punkti

10.-12. klass (max 69 punkti):
Kristiina Värnik 41 punkti
Kertu Niit 39 punkti
Karl Joosep Põldsepp 38 punkti

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajaid Katrin Kooli ja Eve Kubi.

 

28.11.2017

Antsla Gümnaasium tunnustab tublisid 10., 11. ja 12. klasside europarlamendi simulatsioonimängu mängijaid.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Katrin Kooli.

 

Antsla Gümnaasium tänab ilusa ja kokkuvõtliku bänneri valmistamise eest Liikuma kutsuva kooli meeskonda (Kaja Simisker, Jüri Kiidron, Liivia Rebane, Ly Raudsepp, Merle Paat, Ülle Anier, Irene Undrus, Lea Kukk, õpilasesinduse liikmed Kristin Liksman, Laura Lääts, Marko Kannimäe) ja Talvo Konti ning Urmas Soonvaldi.

 

Antsla Gümnaasium tänab kooli meeskonda ning Talvo Konti mõistva suhtumise, koostöö ja abi eest laululaagri korraldamisel.

 

Antsla Gümnaasium kiidab aktiivse osalemise eest matemaatilisel pärastlõunal järgmiseid õpilasi:
Tuuli Verš, Liisa Loreena Värton ja Annabel Hirv

 

14.11.2017

Antsla Gümnaasium tunnustab Võru keele nädala ettelugemisel hästi esinenud õpilasi:
Kristiina Puija ja Tuuli Hommik.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajaid Liivia Rebast ja Piret Tanieli.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab "Mino Võromaa 30" kogumiku „Tsõõrikväeline“ parimaid kirjutajaid:
Tuuli Hommik ja Kristiina Puija.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Liivia Rebast.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab 11. novembril toimunud KT ja NK maakondlikul male- ja kabevõistlusel Osulas edukalt võistelnud õpilasi:
Aron Aidla (NK arvestusesI koht), Marleen Kerge, Laura Valner, Elar Lihten, Trond Bjarte Tagamets, Kairo Jänes ja Elger Heitur.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Jüri Kiidroni.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab 8.a kl õpilast Asser Lutsarit, kes saavutas silmapaistva tulemuse 5. oktoobril toimunud üle-Eestilisel majandus- ja ettevõtlusviktoriinil. Hea tulemuse auhinnaks on ekskursioon Eesti tehnoloogiaettevõttesse Skeleton Techologies.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Katrin Kooli.

 

 

7.11.2017

Antsla Gümnaasium tänab 2. novembril Väimelas maakondlikul õpilastööde konverentsil esinenud õpilasi:
•    Karmen Tumanov ("Antsla YFU vahetusõpilaste blogi temaatika ja keelekasutus", juhendaja Iri Reile)
•    Rador Undrus ("Eesti kaitseväe likvideerimine 1940. aastal", juhendaja Eve Kubi)
•    Kenet Valtin ("Hauka laat",  juhendaja Anu Silm")

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajaid Iri Reilet, Eve Kubi, Anu Silma.

 

17.10.2017

Antsla Gümnaasium tänab uue Hauka vunkraja tegevuspunktide väljamõtlejaile ja raja mahakleepijaile:
Ülle Anier, Helle Vänzel, Irene Undrus, Ly Raudsepp, Jüri Kiidron, Merle Paat, Helina Kuusk, Talvo Kont, Maira Ladva, Rando Viimne, Rador Undrus ja Luule Kuusik.

Antsla Gümnaasium tänab ÕE mängujuhte (Getter Kõiv, Kristel Taal, Elisabeth Geier, Laura Lääts) õuevahetunni läbiviimise eest ning Piia Mandlit ja Ly Raudseppa, kes jagasid kogemusi oma siseterviserajal läbiviidud lastevanemate koosolekust.

Antsla Gümnaasium tunnustab Parksepas toimunud Võru maakonna koolinoorte KV korvpallis II koha saavutanud võistkonna mängijaid:
Karl Pruuli, Rador Undrus, Kenet Valtin, Timo Lešin, Eric Sööt, Herman Meier, Kaspar Aleks Kala ja Andro Tiits.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Kalle Samarüütlit.

Antsla Gümnaasium tunnustab Võru maakonna 4-ndate klasside ettelugemispäeval osalenud õpilasi: 
Liisa Loreena Värton ja Berta Varik.
Liisa Loreena sai hea ettevalmistusega lugeja eripreemia.

 
10.10.2017

Antsla Gümnaasium tunnustab rühmaarutelus "INIMÕIGUSED JA INIMÕIGUSTE ALUSVÄÄRTUSED EESTI KOOLIS JA HARIDUSPOLIITIKAS" osalenud õpilasi:
7. klass - Karmen Uiboleht, Sandra Jõela, Oliver Jõela, Karl-Sander Jõela.

 

Antsla Gümnaasium tänab kooli sünnipäeva pidulaua korraldamise  eest õpetaja Merle Tuulast ja 9. klasside õpilasi, köögimeeskonda (Ene Laud, Eve Kähr, Eve Valge ja Monika Koobak), õpilasesinduse esindajat Karl Joosep Põldseppa.

Antsla Gümnaasium tänab õpetajate päeva läbiviimise korraldajatele 12. klassist Merili Hellamaad, Kristin Liksmani, Rador Undrust ja teisi noori õpetajaid 10.-12. klassidest, mängujuhte Kristel Taali ja Getter Kõivu.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab majanduse e-viktoriinis osalenud õpilasi:
7. klass - Kristel Taal,
8.a klass - Asser Lutsar, Mart Peedel, Diana Ots
9.a klass - Laura Lääts, Kadi Aripman, Kevin Hass, Daniel Kivi, Marko Kannimäe
9.b klass - Diana Liiv, Helily Nummert, Elar Lihten.

 

Antsla Gümnaasium tänab kõiki kooli töötajaid, kes on osalenud hobide näitusel.

 

3.10.2017

Antsla Gümnaasium tunnustab 27. septembril maakonna murdmaajooksuvõistlustel edukalt esinenud tublisid sportlasi:
Helena Kriibi 1. koht, Sandra Rumask 2. koht, Diana Ots 4. koht, Jaana Meier 4. koht, Laura Valner 5. koht, Liisa Loreena Värton 11. koht, Janelle Pärna 16. koht.

Täname murdmaajooksuvõistlustel osalenud õpilasi:
Eliise Juur, Kristlyn Jaanimägi, Elena Kannimäe, Tuuli Hommik, Mairo Tamm, Karl Valter Saavel, Paul Pruuli, Mattias Pussila, Kairo Jänes, Roberta Lahesoo, Marie-Helena Rajatamm, Karl Erik Keerov, Elar Lihten.

Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Lea Kukke.

 

Antsla Gümnaasium tänab ürituse "MUNA ÕPETAB KANA" läbiviimisel osalenud õpilasi:
5.a klass -  Kristlyn Jaanimägi, Marta Liisa Kala, Lenne-Liina Udu ja Miia Roberta Uibopuu;
6.a klass - Merili Habicht, Sandra Rumask ning Gerda Lepik.

 

Antsla Gümnaasium tänab näituse MARI eksponaatide eest järgmisi õpilasi:
1.a klass - Noraliisa Aidla, Lisete Kall, Katariina Tarv, Mattias Hirv;
2.a klass - Gregor Kuusik, Hans Erik Joab, Ly- Serilin Nääme, Lisanne Haller, Kaidar Rimm, Liisa-Annika Liibert, Melissa Hellamma;
2.b klass - Markko Mõttus, Sten Vassiljev, Marleen Rätsep, Linell Hommik, Karmen Tragel, Karoli Kattai
3.a klass - Reelika Meeks, Hanna-Marta Aduson, Mihkel Mürk; 
3.b klass - Kristin Käärmann, Uko Hommik, Signe Annuk, Marleen Rätsep
4.klass - Kristjan Veidik, Liisa-Loreena Värton, Eliise Juur, Marta Aher;
5.b klass - Kerli Rimm, Misel Hellamaa, Ardi Mõttus, Tuuli Hommik.

 

Antsla Gümnaasium tänab 25., 26. ja 28. septembril toimunud teatevõistluste, seiklusmängu ja orienteerumist abistanud klassijuhatajaid, aineõpetajaid ja tugipersonali.

Antsla Gümnaasium tänab üritusi korraldanud õpetajaid Lea Kukke ja Kalle Samarüütlit.

 

Antsla Gümnaasium tänab algklasside ja muusikaõpetajaid, kes korraldasid väga emotsionaalse nädala „100 sammu karuga“.