Tervisenõukogu koosseis

Katrin Martinfeld
Kaja Simisker
Helina Kuusk
Liivia Rebane
Jüri Kiidron
Irene Undrus (tervisenõukogu esimees)
Ülle Roosimaa
Ene Laud
Talvo Kont
Laura Lääts
Marko Kannimäe

Tervisenõukogu tööplaan
Terviseedenduse lingid
Terviseplakatid vaata
Sõltuvusainete esitlus