Kiitused ja tänud 2016/2017. õa

 

4.04.2017

Antsla Gümnaasium kiidab kirjandusvõistluse "Kirjandusmäng 2017" maakondlikul eelvoorul häid tulemusi saanud 4. klasside õpilaste võistkonda. Võistkonda kuulusid Kärt Verš, Kristiina Puija, Janelle Pärna.
Meie kooli võistkond jagas 3. ja 4. kohta. Kokku oli võistkondi 17. Võru Kreutzwaldi koolile kaotati 0,5 punktiga.

Antsla Gümnaasium tänab raamatukogujuhatajat Piret Tanieli.

 

Antsla Gümnaasium kiidab saksa keele kõnevõistlusel gümnaasiumi arvestuses esimese koha saavutanud õpilast Mari Vijardit.

Antsla Gümnaasium tänab õpetajat Aive Trummalit.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab NK ja KT oskuste võistlusel 5. koha saavutanud õpilasi:
Karoliine Marinitševa, Tuuli Hommik, Heiko-Hardi Reinhold, Robert Kuus.

Antsla Gümnaasium tänab võistluse abilisi:
Kerli Uibu ja Emma Emilie Saavel.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid:
Jüri Kiidron ja Piia Mandli.

 

28.03.2017

Antsla Gümnaasium tunnustab 15. märtsil Võru maakonna "Tähelepanu start" kombineeritud teatevõistlustel osalenud õpilasi:
Hanna-Marta Aduson, Marleen Kerge, Emma Parts, Robin Haugas, Henri Jõela, Eliise Juur, Annabel Hirv, Marta Aher, Mattias Pussila, Vairo Kõivisto, Aleks Antsi, Helena Kriibi, Kristlyn Jaanimägi, Janelle Pärna, Konrad Konnor Perli, Paul Pruuli, Karl Valter Saavel, Teele Saia, Sandra Rumask, Sandra Kõrgekivi, Kaur Reinhold, Carl-Martin Geier.

Antsla Gümnaasium tänab õpetaja Lea Kukke.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab 25. märtsil toimunud ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklikus voorus edukalt osalenud õpilasi:
Karl Joosep Põldsepp 12.-14. koht (30 osalejat); Kaarel Ossis 6. koht (28 osalejat).

Antsla Gümnaasium tänab õpetaja Katrin Kooli.

 

Antsla Gümnaasium kiidab 26. märtsil Tartus H. Elleri Muusikakoolis Lõuna-Eesti piirkondlikul poiste võistulaulmisel osalenud õpilast Karl-Sander Liiver´it.

Antsla Gümnaasium tänab õpetaja Eda Hirsonit.

 

 

21.03.2017

Antsla Gümnaasium tunnustab kunstiõpetuse olümpiaadil osalenud õpilasi:
Helily Nummert - väga julgete portreede eest;
Annika Õlijas - väga põhjaliku graafilise töö eest;
Mari Vijard - portreedes karakterite täpse tabamise eest.

Õpilasi juhendas õpetaja Liivia Rebane.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil osalenud õpilasi:
Marten Hernits, Marko Kannimäe, Reelika Turnas.

Õpilasi juhendasid õpetajad Merle Tuulas ja Talvo Kont.
Antsla Gümnaasium tänab olümpiaadi korraldamise eest:
Merle Tuulas, Helle Vänzel, Talvo Kont, Maire Kuus.

 

Antsla Gümnaasium kiidab 17. märtsil Võrumaa laste ja noorte näitemängupäeval näidendis osalenud õpilasi: Marta Liisa Kala, Tuuli Hommik, Elena Kannimäe, Helena Kriibi, Kristiina Puija, Aron Aidla, Gerda Lepik, Karel Meitsar, Sandra Rumask, Sandra Jõela, Kristel Taal, Karmen Uiboleht ja 7. klassi õpilane Getter Kõiv.
Žürii andis kõrge hinnangu meie kooli näidendile. Kiideti õpilaste väga head sobimist rollidesse. Kiideti näidendi head ülesehitust. Kiideti Ahjualuste tantsu.

Näitlejapreemia põhikooli osas sai Getter Kõiv härra rolli eest.

Antsla Gümnaasium tänab näiteringi juhendajat Anu Silma.

Antsla Gümnaasium tänab etenduse heale kordaminekule kaasaaitamise eest:
Urmas Soonvald, Ants Põder, Mari Vijard, Liivia Rebane, Urmas Kiidron, 9. klassi noormehed, Antsla KSK, Piljardi Pubi ja lapsevanemad.

 

Antsla Gümnaasium tänab emakeelenädala üritusi läbi viinud õpilasi, keele ja kirjanduse ainekomisjoni liikmeid ja ainekomisjoni juhti Iri Reilet.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab gümnasistidele mõeldud III Hardi Tiiduse mälestuseks korraldatava 
mälumängu "Uus hõbe" eelvoorus osalenud õpilasi:
Antsla Gümnaasiumi võistkonna kapten Rando Viimne, liikmed Ants Põder, Kaarel Ossis, Kelli Aia.
Antsla Gümnaasiumi esindus pääses 9. aprillil toimuvasse finaali. 

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Eve Kubi.

 

Antsla Gümnaasium tänab meie kooli Kuldre Põhikooli õpilastele tutvustanud õpilasi: 
Hanna Hillak ja Ants Põder.

Antsla Gümnaasium tänab tutvustava esitluse koostamise eest õpetajaid:
Liivia Rebane ja Urmas Soonvald.

 

14.03.2017

Antsla Gümnaasium kiidab Võrumaa parimat küünlaümbriste jahtijat Adriana Kõivistot.

Õpilasi juhendas õpetaja Maire Puhmas.

 

Antsla Gümnaasium kiidab 4.-6. kl maakondliku matemaatikaolümpiaadi parimaid õpilasi:
Oliver Jõela 5. koht, Maritte Kattai 7.-9. koht.
Tublisti esinesid samuti Kristiina Puija, Tuuli Hommik, Heiro Mets, Kärt Verš, Jenny-Ly Hillak, Aron Aidla, Maik Hellamaa, Karel Meitsar, Kevin Värton ja Sten Alex Saar.

Õpilasi juhendasid õpetajad Helle Vänzel, Irene Undrus, Kaja Simisker ja Monica Kõivisto.

 
28.02.2017

Antsla Gümnaasium kiidab inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt esinenud õpilasi:
5. klasside arvestuses saavutas Karel Meitsar 104 punktiga 3.-4. koha ja Gerda Lepik 93 punktiga 6.-8. koha;
6. klasside arvestuses saavutas Karl-Sander Liiver 83 punktiga 4. koha ja Kristel Taal 82 punktiga 5. koha;
7. klasside arvestuses saavutas Getter Kõiv 66 punktiga 6. koha ja Anett Ruven 64 punktiga 7.- 8. koha;
8. klasside arvestuses saavutasid Kadi Aripman ja Laura Lääts 72 punktiga  8.-10. koha.

Õpilasi juhendas õpetaja Irene Undrus.

 

Antsla Gümnaasium kiidab noorkotkaste ja kodutütarde Sänna matkal (10+ km) osalenud õpilasi:
I koha saavutanud meeskond (liige Robert Kuus), II koha saavutanud meeskond (liige Kaur Reinhold).

Antsla Gümnaasium kiidab noorkotkaste ja kodutütarde Sänna retkel (20+ km) osalenud õpilasi:
I koha saavutanud meeskond (liige Heikko-Hardi Reinhold), III koha saavutanud meeskond (liige Emma Emilie Saavel).

Antsla Gümnaasium tunnustab kõiki matka või retke läbinud õpilasi: Siim Soonvald, Taniel Heinaste, Marleen Kerge, Laura Valner, Berit Raudsepp, Karoliine Marinitševa,  Andre Taal, Arno Taal, Trond Bjarte Tagamets.

Õpilasi juhendasid õpetajad Piia Mandli ja Jüri Kiidron.

 
27.02.2017

Antsla Gümnaasium kiidab ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoorus edukalt osalenud õpilasi:
Kaarel Ossis (12. klass),  Karl Joosep Põldsepp (9.b klass) ja Kertu Niit (9.b klass).

Antsla Gümnaasium tunnustab ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoorus osalenud õpilasi:
12. klass - Kristel Kalda, Kelli Aia, Krstin Trump, Mariann Puija ja Keiu Soe,
9. klass - Lianna Põder, Kaspar Aleks Kala, Küllo Pärn, Aisling Antsi, Trine Tõniste, Kevin Grihin, Robert Uibopuu, Germo Mets, Brayen Hirv, Kert Kits, Karl Jürgen Piiritalo, Herman Meier.

Õpilasi juhendas õpetaja Katrin Kool.

 

21.02.2017

Antsla Gümnaasium kiidab Võru Muusikakoolis poiste-solistide  võistulaulmises edukalt esinenud õpilasi:
Emil Saaroja, Henri Laul  ja Karl-Sander Liiver (Lõuna-Eesti vahevoorus Võrumaa esindaja oma vanuseklassis).

Õpilasi juhendasid õpetajad Tiit Raud ja Eda Hirson.

 

17.02.2017

Antsla Gümnaasium kiidab 5.-6. klassi õpilaste võiskonda koosseisus Maik Hellamaa, Aron Aidla, Sten Alex Saar ja Oliver Jõela, kes saavutas Nuputa matemaatikaviktoriinis 26 punktiga 4. koha ning
7. klassi õpilaste võistkonda koosseisus Diana Ots, Karoliine Marinitševa ja Kaja Jõgeva, kes saavutas Nuputa matemaatikaviktoriinis 21 punktiga 2.- 3. koha.

Õpilasi juhendasid õpetajad Merle Tuulas, Helle Vänzel, Irene Undrus ja Maris Hanimägi.

 

14.02.2017

Antsla Gümnaasium tänab T.O.R.E. aastakonverentsi korraldanud meeskonda ja juhendajat Ülle Anieri.

Antsla Gümnaasium tänab kooli spordipäeva läbiviinud õpetajaid: 
Kalle Samarüütel
ja Lea Kukk.

 

Antsla Gümnaasium kiidab matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus edukalt osalenud õpilasi:
7. klass - Diana Ots (1.- 2. koht), Karoliine Marinitševa (3.- 4. koht), Tristan Tõniste (9.- 10. koht);
8. klass - Kadi Aripman (5.- 6. koht), Marko Kannimäe (10.- 13. koht);
9. klass - Tauno Kodu (4.- 5. koht), Karl Joosep Põldsepp (9.- 10. koht).

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid:
Merle Tuulas, Maris Hanimägi.

 

6.02.2017

Antsla Gümnaasium tunnustab aktiivseid Nutitunni projekti postitajaid õpetajaid: Katrin Kool, Ülle Anier, Eve Kubi, Ly Raudsepp, Marietta Lõo.

Antsla Gümnaasium tunnustab edukalt eesti keele olümpiaadil osalenud õpilasi: Getter Kõiv (7.kl) II koht, Hanna Hillak (10.kl) I-II koht, Karmen Tumanov (11.kl) III koht. 

Antsla Gümnaasium tänab eesti keele olümpiaadil osalenud õpilasi: Karoliina Marinitševa, Diana Liiv, Roberta Lahesoo, Kadi Aripman, Diana Ots, Maarja Liba, Asser Lutsar,Kertu Niit, Trine Tõniste, Emma Emilie Saavel, Mariann Puija, Kelli Aia, Mari Vijard, Mervi Linnaste.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid Anu Silma ja Iri Reilet.

Antsla Gümnaasium tunnustab edukalt bioloogia olümpiaadil osalenud õpilasi: Kevin Värton (6.kl) II koht, Karl-Sander Liiver (6.kl) 4.koht, Getter Kõiv (7.kl) I-II koht, Marko Kannimäe (8.kl) III koht, Kertu Niit (9.kl) 4.koht.

Antsla Gümnaasium tänab bioloogia olümpiaadil osalenud õpilasi: Kristel Taal, Henri Laul, Anett Ruven, Heikko Hardi Reinhold, Diana Ots, Asser Lutsar, Karl Joosep Põldsepp, Tauno Kodu, Aisling Antsi, Ants Põder, Regiina Ermel.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid Maire Puhmast ja Ülle Anieri.

 

24.01.2017

Antsla Gümnaasium tänab lõbusa matemaatika päeva läbiviimise eest Kaire Niilust ja tema abilisi ning
Liivia Rebast Ettevõtlik kool stendi kujundamise eest.

 

12.01.2017

Avaldame tunnustust Roman Provotorovile, kes esindas Antsla Gümnaasiumi vabariiklikel II liiga XXVII õpetajate võrkpalliturniiril ning saavutas Võru Gümnaasiumi meeskonnas I koha.

 

10.01.2017

Antsla Gümnaasium tunnustab 1. a klassi õpilasi, kelle „Kiusamisest vaba kool“ projekti raames tehtud video asetati projekti kodulehele kõigile vaatamiseks.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Tiina Kübarseppa.

Antsla Gümnaasium tunnustab õpetajaid Marietta Lõod, Ülle Anieri, Katrin Kooli, Merle Tuulast, kes osalesid projektis “Nutitund igasse kooli!”. Detsembrikuu loosi tulemusena võitis Antsla Gümnaasium viieks kuuks Tebo õpiveebi Premium konto kasutusõiguse tervele koolile.

 

20.12.2016

Antsla Gümnaasium tunnustab Heiro Metsa (4.a klass) pranglimise Eesti MV 2017. a võistlusel osalemise eest. Heiro Mets saavutas võistluse I etapis 5964 punktiga 8. koha.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Kaja Simiskeri.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab geograafia olümpiaadil osalenud  õpilasi:  Anett Ruven (II koht), Getter Kõiv (IV koht), Diana Ots, Karoliine Marinitševa, Heikko - Hardi Reinhold, Marko Kannimäe (III koht), Trine Tõniste (IV koht), Tauno Kodu, Karl Joosep Põldsepp, Kertu Niit, Ants Põder (II koht), Kelli Aia, Rando Viimne, Hanna Hillak ja Rador Undrus.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid Maire Puhmast ja Eve Kubi.

 

14.12.2016

Antsla Gümnaasium tunnustab 2016.a EENeti arvutijoonistuste lõppvõistlusele jõudnud õpilasi: Mari Vijard, Kadi Aripman, Annika Õlijas, Kermo Tumanov ja Laura Vassiljev.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid Eve Kubi ja Liivia Rebast.

 

6.12.2016

Antsla Gümnaasium tunnustab 2016.a kodanikupäeva viktoriinis edukalt osalenud õpilasi:  Anett Ruven 7.a klass, Karl Joosep Põldsepp 9.b klass, Hanna Hillak 10. klass, Eric Sööt 10. klass, Ants Põder 10. klass,  Keiu Soe 12. klass ja Kelli Aia 12. klass (parim tulemus – 5285 hulgas 55. koht, Võru maakonnas 2. koht).

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Katrin Kooli.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab TV 10 olümpiastarti maakondlikul etapil osalenud õpilasi: Sandra Rumask, Karmen Uiboleht, Teele Saia, Helena Kriibi, Karina Kaur ja Matias Pussila. Sandra Rumask saavutas 60m jooksus 2. koha.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Lea Kukke.

 

28.11.2016

Antsla Gümnaasium kiidab VUNK meeskonda kogemusseminari korraldamise eest. Eriline tänu Kaja Simiskerile, Liivia Rebaselele, Jüri Kiidronile, Irene Undrusele, Helina Kuusele, Ülle Anierile, Laura Läätsele, Marko Kannimäele, Joel Meeksile.

 

Antsla Gümnaasium kiidab kodanikupäeval algklassides esinenud 12.kl õpilasi: Kristel Kalda, Angela Kiho, Birgit Niklus, Liis Uibopuu.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Katrin Kooli.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab Maarja Liba Aasta linnu joonistusvõistlusel auhinnalise koha saavutamise eest.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Liivia Rebast.

 

31.10.2016

Antsla Gümnaasium avaldab kiitust seoses konverentsiga Antsla vald 25: 

Mari Vijard (12. kl), Kristin Trump (12. kl), Regina Ermel (12. kl), Elisabeth Kerov (12. kl), Cris Hallik (12. kl), Kaspar Raudhein (12. kl), Priit Paeglis (12. kl), Hanna Hillak (10. kl), Katrin Kool, Eve Kubi, Ülle Anier, Eda Hirson, Talvo Kont, Luule Kuusik, Liivia Rebane, Janek Joab, Piia Mandli, Jüri Kiidron, Urmas Kiidron, Urmas Soonvald.

 

13.10.2016

Antsla Gümnaasium tunnustab liikumisvahetunni läbiviinud õpilasi: Kelly Saar, Sandra Kõrgekivi, Merili Habicht.

Antsla Gümnaasium kiidab 13. oktoobril Võru maakonna 4. klasside ettelugemise võistlusel  edukalt esinenud 4.a klassi õpilasi: Sandra Ann Pukk (2. koht) ja Marta Liisa Kala.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid: Piret Taniel, Anu Silm.

Antsla Gümnaasium tunnustab Bernhard Kangro kirjanduspreemia üleandmise üritusel esinenud õpilasi: Emma Emilie Saavel 9.a klass, Anet Ploom 11. klass ja Merve Linnaste 11. klass.

 

11.10.2016

Antsla Gümnaasium tänab 12. klassi õpilasi õpetajate päeva korraldamise eest.

Antsla Gümnaasium tänab õpetajaid Eda Hirsoni, Tiit Rauda ja Ülle Anieri õpilaste ettevalmistamise eest Järve Kooli õpetajate päeva läbiviimise eest.

Antsla Gümnaasium kiidab T.O.R.E. tantsuhommiku läbiviimise eest õpilasi Laura Lääts ja Reelika Turnas.

Antsla Gümnaasium kiidab T.O.R.E. laiendkoolituse avaürituse läbiviimise eest õpilast Getter Kõivu.

Antsla Gümnaasium tunnustab Võru Järve Koolis õpetajate päeva ürituse korraldamise eest õpilasi Getter Kõiv, Kaja Jõgeva, Elisabeth Geier, Kristel Taal, Kertty Keerov, Triine Beate Tagamets.