Lastevanemate üldkoosolek toimub 3. oktoobril algusega kell 17.30 kooli aulas.

Päevakord:

  1. Ülevaade hoolekogu tegevusest. Hoolekogu esimees Vallo Pärn
  2. Hoolekogu liikmete valimistest ja liikmete delegeerimine. Direktor Katrin Martinfeld
  3. Ülevaade õppeaastast (rahulolu küsitluste tulemused, õppeaasta plaanidest). Direktor Katrin Martinfeld
  4. Ülevaade HEV õpilastele antavast abist. Õppejuht Kaja Simisker ja  HEV koordinaator Piia Mandli