Antsla Gümnaasiumi traditsioonilised üritused
2016/2017. õppeaastal

 

1. september Tarkusepäeva tähistamine

16. september Aksel Kersna mälestusvõistlused kergejõustikus

28. september Lastevanemate üldkoosolek ja klassikoosolekud

29. september Võrumaa noorte karjääripäev

30. september Kooli sünnipäeva tähistamine

5. oktoober Õpetajate päeva tähistamine koolis

11. november Isadepäeva tähistamine koolis

21. oktoober Antsla Vald 25. konverents

22. november Loovtööde kaitsmine

5. detsember Jõuluteemaline töötubade päev

16. detsember Töötajate jõulupidu

19. detsember Juhtkonna vastuvõtt ÕE liikmetele, klassivanematele ja klassivanemate abidele

19. detsember 1.–4. klassi jõulupidu

20. detsember 5.–8. klassi jõulupidu, endiste töötajate jõuluvastuvõtt

21. detsember 9.–12. klassi jõulupidu

22. detsember Heategevuslik jõululaat

17. jaanuar VOSK-i päev

27. jaanuar e-õppepäev

10.-11. veebruar T.O.R.E aastakonverents

13.-17. veebruar Sõbrapäeva ja kooli tutvustavad üritused

17. veebruar Eesti Vabariigi 99. iseseisvuspäevale pühendatud kontsert-aktus ja lõimingupäev

veebruari teine nädal Talispordipäevad

märtsi teine nädal Antsla Gümnaasiumi tutvustamise päev

märts Ainetevaheliste lõimingute kuu

14. märts Emakeelepäev koolis

7. aprill Ülekooliline karjääripäev

14.-15. aprill Võrgupidu

20. aprill 12. klassi lõpukell

mai Koolieelikute lõpupidu

12.-27. mai Kevadnäitus

13. mai Emadepäeva tähistamine perepäevana

29. mai 9. klassi lõpukell

1. juuni Gümnaasiumi õpilaste uurimistööde kaitsmine

1. juuni Antsla piirkonna laste XXVI laulu- ja tantsupidu

2. juuni Spordipäev

5. juuni Töötubadepäev

5. juuni Medaliga ja kiituskirjaga lõpetanute ja nende vanemate vastuvõtt

6. juuni I–VIII ja X–XI klassi lõpuaktused ja parimate tunnustamine

20. juuni Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktus

30. juuni - 2. juuli XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään"