KIUSAMISEST VABA KOOL

Kiusamisest vaba kool

Antsla Gümnaasium on liitunud sellest õppeaastast alates projektiga „Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool“.

Meie koolist osalevad 1.a ja 1.b klass.

Klassijuhatajad Tiina Kübarsepp, Eve Sarapu ning sotsiaalpedagoog Jüri Kiidron on läbinud sellealase koolituse.

MTÜ Lastekaitse Liit alustas oktoobris 2013a. pilootprojektiga “Kiusamisest vaba kool”

"Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna.

Metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Sõbralikuma ja positiivsema koolikeskkonna saavutamiseks on vajalik probleemi ennetamisega tegeleda varases koolieas. “Kiusamisest vaba kool” programmil on kolm sihtrühma: õpilased, lastevanemad ja õpetajad. Kiusamise ennetamiseks on vajalik nende sihtgruppide koostöö, et luua klassides kõikide laste vahel head suhted.

“Kiusamisest vaba kool” metoodika pakub lastele vahendeid, kuidas lahendada kiusamisolukordi, ja kuidas seista enda või teiste eest kui kogetakse narrimist.

Laste vahel heade suhete loomine on kesksel kohal ka õpetajate ja teiste spetsialistide tegevuses, kes on koos õpilastega iga päev koolis ja pärast kooli huviringides jm.

Projektist täpsemalt saad lugeda kodulehelt.