Eelkool

Miks on see lapsele kasulik?

Meie eesmärgid on:

  • aidata avastada, et õppimine on tore ja huvitav;
  • muuta sild lasteaia ja kooli vahel sujuvamaks ja stressivabaks;
  • tutvustada õppeaineid ja aineõpetajaid läbi erinevate tegevuste;
  • õpetada lastele lugupidavat suhtumist õpetajatesse, täiskasvanutesse ning teistesse lastesse;
  • õpetada kuulamisoskust, kannatlikkust, tähelepanu ja püsivust;
  • õpetada teistega arvestama.

Kuidas toimub õppetöö eelkoolis?