Eksamid ja tasemetöödRiigieksamid ja põhikooli lõpueksamid 2019/2020. õa
 

Riigieksamid 2019/2020. õa (allikas: riigiteataja)

1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

Gümnaasiumi koolilõpueksami juhend

Riigieksamite konsultatsioonid

Põhikooli lõpueksamid 2019/2020. õa (allikas: riigiteataja)

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Põhikooli lõpueksamite konsultatsioonid

 

Tasemetööd 

(allikas: riigiteataja)

7. klassi tasemetöö:
loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

4. klassi tasemetöö:
loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

3. klassi tasemetöö:
eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

6. klassi tasemetöö:
eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020. a.

Riigieksamid ja põhikooli lõpueksamid 2019/2020. õa
 

Riigieksamid 2019/2020. õa (allikas: riigiteataja)

1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

Gümnaasiumi koolilõpueksami juhend

Riigieksamite konsultatsioonid

Põhikooli lõpueksamid 2019/2020. õa (allikas: riigiteataja)

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Põhikooli lõpueksamite konsultatsioonid

 

Tasemetööd 

(allikas: riigiteataja)

7. klassi tasemetöö:
loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

4. klassi tasemetöö:
loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

3. klassi tasemetöö:
eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

6. klassi tasemetöö:
eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020. a.