Новости

Kiidame! 2. märts 02. марта info


Kiidame Eesti Vabariigi 103. aastapäeva aktuse korraldajaid: 
Aron Aidla, Carl-Martin Geier, mudilaskoor, plokkflöödi ansambel, 2.a tantsulapsed, Laura Mander ning Tiit Raud.

Kiidame Eesti Vabariigi 103. aastapäeva aktuse korraldajaid: 
Aron Aidla, Carl-Martin Geier, mudilaskoor, plokkflöödi ansambel, 2.a tantsulapsed, Laura Mander ning Tiit Raud.