Новости

Kiidame! 23. märts 23. марта info


Kiidame Teele Saia, kes osales ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklikus voorus.

Täname juhendajat Katrin Kooli.

Kiidame Teele Saia, kes osales ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklikus voorus.

Täname juhendajat Katrin Kooli.