9. märtsil käis 5. klassidel külas keskkonnahariduse spetsialist Helen Kivisild. Seekord oli loodusprogrammi teemaks „Vesi ja selle kasutus“. 
Tunnis käsitleti järgmisi teemasid: vee omadused, mis on põhjavesi ja pinnavesi, kust tulevad kraani- ja pudelivesi. Viiendikud tegid vee maitsmise pimetesti ning valisid oma lemmikvee. Vaadati üle igapäevane veekasutus ning otsiti võimalusi selle kokkuhoiuks.
Saadi teada mitmeid huvitavaid fakte vee kohta.
Lapsed esitasid hulgaliselt küsimusi ning osalesid aktiivselt arutelus.
Oli põnev ja õpetlik tund.

Vaata