Märkajatel ja torekatel oli tegus nädalavahetus.
Õpetaja Ülle tänab osalejaid ja lapsevanemaid mõnusate laagriliste eest, Tiina Ploomi, koostöö eest ürituse korraldamisel ja läbiviimisel!

Vaata pilte