Antsla Gümnaasiumi 7.-12. klassi meediahuvilised noored!

Olen Kelli Aia, Antsla Gümnaasiumi vilistlane. Õpin teist aastat Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni ning hakkan koolis juhendama meediaringi.

Ootan teid järgmisel reedel, 19. oktoobril kell 10.20 õpilasesinduse ruumis, et esimest korda kohtuda. Tutvustan enda ideid ning kuulan, mida teie meediaringis teha tahaksite.

Oodatud on kõik, kes tunnevad, et tahavad meediast rohkem teada ning ise seda teha. Kui tunned, et kaamera ette astumine ja kellegi intervjueerimine on hirmus, kuid sul on teadmisi tehnikaga tegelemisel, siis tule samuti! Leian kõigile sobivaid väljakutseid enda proovile panekuks.