6.a õpilased alustasid kooli talispordinädalat 6-kilomeetrise räätsamatkaga Luhasoos.
RMK Pähni külastuskeskuse matkajuht Heino kinnistas loodusõpetuses õpitut: soode tähtsus, elustik, soode kaitse, samuti kuulati soo vaikust.
Luhasoo on Võrumaa ainuke looduskaitseala, kus saab näha kõiki raba kujunemise etappe: alates madalsoost kuni kõrgrabani.
Emotsionaalseks kujunes paksu lumevaiba all oleva laudtee läbimine ja Mustjärve räätsadega ületamine. Õhtupoolik looduses andis punased palged, uued oskused räätsadega liikumises ja eriliselt palju silmailu Eestimaa imelisest talvisest loodusimest.

Matkapildid