1.sea 2.noon 3.snow

Klassiõpetaja tööpakkumine

Antsla Gümnaasium võtab alates 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle KLASSIÕPETAJA.

Klassiõpetaja tööle asumine 1. septembrist 2017. a.

Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega esitada
28. aprilliks 2017. a aadressil:
Antsla Gümnaasium,
Kooli tee 14, 66403 Antsla
või kool@antslakk.edu.ee.

Info telefonil 78 55 334, 78 55 459