Контакты

Опции применяются автоматически

Фото контактного лица
Lea Kukk

9.a klassijuhataja

Kehaline kasvatus

E-mail адрес lea.kukk@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Monica Kõivisto

5.a klassijuhataja

Eesti keel ja kirjandus

Inglise keel

Математика

E-mail адрес monica.koivisto@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Piia Mandli

3.b klassijuhataja

HEV koordinaator

Klassiõpetaja

E-mail адрес piia.mandli@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Iri Reile

5.b klassijuhataja

Eesti keel ja kirjandus

E-mail адрес iri.reile@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Anu Silm

8.a klassijuhataja

Eesti keel ja kirjandus

E-mail адрес anu.silm@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Merle Tuulas

8.b klassijuhataja

Arvutiõpetus

Математика

E-mail адрес merle.tuulas@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Heili Soikka

4.a klassijuhataja

Математика

E-mail адрес heili.soikka@antslakk.edu.ee

Фото контактного лица
Lea Kukk

9.a klassijuhataja

Kehaline kasvatus

E-mail адрес lea.kukk@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Monica Kõivisto

5.a klassijuhataja

Eesti keel ja kirjandus

Inglise keel

Математика

E-mail адрес monica.koivisto@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Piia Mandli

3.b klassijuhataja

HEV koordinaator

Klassiõpetaja

E-mail адрес piia.mandli@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Iri Reile

5.b klassijuhataja

Eesti keel ja kirjandus

E-mail адрес iri.reile@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Anu Silm

8.a klassijuhataja

Eesti keel ja kirjandus

E-mail адрес anu.silm@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Heili Soikka

4.a klassijuhataja

Математика

E-mail адрес heili.soikka@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Merle Tuulas

8.b klassijuhataja

Arvutiõpetus

Математика

E-mail адрес merle.tuulas@antslakk.edu.ee
Фото контактного лица
Arvi Suvi

Riigikaitseõpetus

Опубликовано 19.08.2019 Дата последнего изменения 02.03.2024