Koolielu

Direktor kiidab


Kiitused ja tänud 2019/2020. õa

 

2.06.2020

Antsla Gümnaasium tänab 9. klassi tutipäeva ettevalmistamisel osalenud 8. klassi õpilasi: Karel Meitsar, Gerda Lepik, Aron Aidla, Robert Kuus ja neid juhendanud õpetajaid: Lea Kukk, Katrin Kool, Kalle Samarüütel, Liivia Rebane ja Roman Malõšev.

Antsla Gümnaasium tunnustab digimängus "Minu Euroopa" osalenud  9. klassi võistkonna liikmeid: Henri Laul, Jürgen Hillak, Karl Sander Liiver, Kevin Värton, Kristel Taal, Oliver Jõela, Oskar Perv, Ragnar Puura, Sandra Jõela, Karmen Uiboleht. 
Antsla Gümnaasium tunnustab individuaalselt osalenud õpilasi: 8.a klassist Teele Saia, Sandra Rumask, Gerda Lepik; 11. klassist Annika Õlijas, Diana Liiv, Rihard Tinkus, Liisa Sachris.
Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajaid: Lea Kukk, Merle Paat ja Katrin Kool.

 

12.05.2020

Antsla Gümnaasium tänab emadepäeva tervituse eest:
Sanna Sööt, Karl Joosep Põldsepp, Roman Malõšev, Urmas Soonvald ja Liivia Rebane.

 

28.04.2020

Antsla Gümnaasium tänab kõiki, kes osalesid staadioni korrastustöödel.

Antsla Gümnaasium tänab Ideeviida projekti „Olen teadlik meediaga seotud võimalustest ja ohtudest“ kirjutajaid: Toomas Egor Soe, Karel Meitsar ja Aron Aidla.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Liivia Rebast.

Antsla Gümnaasium tänab 1. ja 11. klassi õpilasi ning õpetajaid Helina Kuuske, Ly Raudseppa, Tiina Kübarseppa, Kaire Niilust ja Merle Paati meeleoluka 12. klassi tutipäeva korraldamise eest.

 

14. 04.2020

Kallid lapsevanemad!

Oleme väga tänulikud teile koostöö, toetuse, osavõtlikkuse ja kannatlikkuse eest, teile, kes on leidnud aega ja sisemist soovi aidata ja toetada oma last sel meile kõigile raskel ajal.

 

7.04.2020

Antsla Gümnaasium kiidab vabariiklikus meeskonnamängus Creatlon osalenud kahe võistkonna liikmeid:
võistkond Rahvas (Kristel Taal, Sandra Jõela, Karl Sander Liiver) saavutasid 2. koha;
võistkond Rukkilill (Karmen Uiboleht, Kevin Värton, Karel Meitsar) saavutasid 7. koha.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid: Anneli Võikar, Liivia Rebane, Iri Reile ja Katrin Kool.

 

10.03.2020

Antsla Gümnaasium tunnustab pranglimise 2020. a Eesti meistrivõistlustel 7.-12. klassi noormeeste arvestuses 9. koha saavutanud Heiro Metsa.

Antsla Gümnaasium kiidab 6. märtsil 4.-6. klasside matemaatika olümpiaadil osalenud õpilasi: Robi Abiline, Magnus Lillmann, Oliver Kurg, Karl Joosep Neve, Taniel Heinaste, Kristjan Tuulas, Jan Fred Joab ja Liisa Loreena Värton.
Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajaid Monica Kõivistot, Maris Hanimäge, Irene Undrust, Kaja Simiskeri ja saatjat Eve Sarapud.

 

3.03.2020

Antsla Gümnaasium tänab TORE 24. sünnipäevale pühendatud aastakoosolek-konverentsil osalenud õpetajaid ja juhendaja Ülle Anieri.

Antsla Gümnaasium tänab EV 102 kontsert-aktusel esinejaid: lastekoori, poistekoori ja mudilaskoori liikmeid, 7. klassi neidude ja 8. klassi poiste ansambli liikmeid, 7. klassi neidude ja Antsla KSK laululapsi ning õpilasi: Kertu Niit, Kert Kits, Evely Tiganik, Karl Joosep Põldsepp ja Kaspar Aleks Kala.  
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid Eda Hirsoni, Tiit Rauda ja Iri Reilet.
Antsla Gümnaasium tänab kontsert-aktusel esinenud lapsi riietanud klassijuhatajaid ning riideid korrastanud Liina Raudseppa.
Antsla Gümnaasium tänab Luule Kuusikut ja Piret Tanieli.
Antsla Gümnaasium tänab Antsla KSK pere abi ja toetuse eest.

Antsla Gümnaasium tunnustab veebruaris Lüllemäe Põhikooli ja Antsla Gümnaasiumi 9. klassi vahel toimunud õpilasvahetuses osalenud õpilasi: Joonas Pormeister, Karmen Uiboleht, Liisy Piigli ja Kelly Saar.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasvahetust abistanud õpetajaid: Katrin Kool, Anu Silm, Eda Hirson ja Maire Puhmas.

Antsla Gümnaasium kiidab 20.veebruaril Antsla-Varstu-Mõniste malevkonna/jaoskonna pidulikul koondusel julge esinemise eest: Robert Kuus, Emil Saaroja, Berta Varik, Kadi Sulbi, Aron Aidla, Karel Meitsar, Konrad-Konnor Perli, Armin Armulik, Kristel-Elis Siidra, Marleen Kerge ja Kaidi Zagaja. 
Antsla Gümnaasium tänab kaastöö eest Eda Hirsoni ja Iri Reilet.
Antsla Gümnaasium tänab pidulikul koondusel pildistanud Diana Liiva. 

Antsla Gümnaasium kiidab 21. ja 22. veebruaril kodutütarde ja noorkotkaste Sänna retk/matkal osalenud õpilast Cristofer Haamerit, kes saavutas rännakuliste võistkonnas III koha ja Tuuli Verši, kes saavutas matkaliste võistkonnas III koha.
Antsla Gümnaasium tunnustab ka teisi edukaid võistlejaid: Kädi Sulbi, Marta Aher, Eliise Juur, Kaidi Zagaja, Berta Varik, Kristel-Elis Siidra, Janete Sisas, Kairo Jänes, Elger Heitur, Robert Kuus, Kaur Reinhold, Heikko-Hardi Reinhold ja Taniel Juhanson.

Antsla Gümnaasium tänab 24. veebruaril Antslas toimunud päikesetõusu lipuheiskamisel osalenud õpilasi: Kadi Sulbi, Kädi Sulbi, Kaidi Zagaja, Hanna-Marta Aduson, Kristel-Elis Siidra, Berta Varik, Emma Emilie Saavel, Triine Beate Tagamets, Miia Umbleja, Janete Sisas, Marta Aher, Eliise Juur, Tuuli Verš, Marten Kliiman, Andri Rätsep, Aleks Antsi, Rudolf Hinn, Karl Valter Saavel, Heikko-Hardi Reinhold, Emil Saaroja, Taniel Juhanson, Trond Bjarte Tagamets ja Andreas Aade.

Antsla Gümnaasium kiidab geograafia olümpiaadi maakondlikus voorus edukalt osalenud õpilasi: Kristiina Puija (7.b) - 7. koht, Karel Meitsar (8.a) - 4. koht, Robert Kuus (8.b) - 6. koht, Aron Aidla (8.a) - 10. koht, Jenny-Ly Hillak (8.b) - 13. koht, Elger Heitur (8.a) - 18. koht, Rihard Tinkus (10.a) - 17. koht.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid Eve Kubi ja Maire Puhmast.

Antsla Gümnaasium tänab tervisepäeval osalenud töötajaid.

Antsla Gümnaasium tänab ja tunnustab metoodikapäeval esinenud õpetajaid: Katrin Kool, Ülle Anier, Helle Vänzel, Kaire Niilus, Helina Kuusk, Krista Noor, Eve Kubi, Merle Tuulas, Marietta Lõo, Piia Mandli, Tiia Potter, Roman Malõšev ja Janek Joab. 

Antsla Gümnaasium tänab 26.veebruari kogemusseminari esinejat Piia Mandlit.

 

18.02.2020

Antsla Gümnaasium tänab sõbranädala korraldusmeeskonna liikmeid: Marta Aher, Kristel-Elis Siidra ja Annabel Hirv.

Antsla Gümnaasium kiidab piirkondlikul geograafia olümpiaadil osalenud õpilasi. Täname Maire Puhmast, Eve Kubi ja Urmas Soonvaldi, kes aitasid olümpiaadi Antsla Gümnaasiumis läbi viia.

Antsla Gümnaasium kiidab ajaloo olümpiaadil piirkonnavoorus hea tulemuse saavutanud õpilasi: Karel Meitsar 4. koht, Kertu Niit 4. koht, Gerda Lepik 8. koht ja Annika Õlijas.
Antsla Gümnaasium tänab ajaloo olümpiaadi piirkonnavoorus osalemise eest: Liisa Loreena Värton, Kristiina Puija, Kerli Rimm, Tuuli Hommik, Kärt Verš ja Jenny-Ly Hillak.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud Eve Kubi ja Katrin Kooli.

Antsla Gümnaasium kiidab Põlva-, Valga-, Võrumaa Pranglimise finaalis eduka osalemise eest.
Oskajate arvestuses (4.-6. klass) saavutas I koha Oliver Kurg 4.b ja IV koha Magnus Lillmann 4.a klassist ning noormeeste arvestuses I koha Heiro Mets 7.a klassist, kes pääses ka vabariiklikku finaali (10 parema noormehe seas vabariigis).
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Monica Kõivisto ja Kaja Simisker.

 

11.02.2020

Antsla Gümnaasium kiidab 6. klassi inglise keele olümpiaadil 2. koha saavutanud võistkonna JAB liikmeid: Jan Fred Joab, Annimari Salumets ja Berta Varik.
Tunnustame heade tulemuste eest võistkonna Yellow liikmeid: Annabel Hirv, Eliise Juur ja Aleks Antsi.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Krista Noort.

Antsla Gümnaasium kiidab TORE seminaril "Kogemuste vikerkaar" osalenud torekaid: Katre Saar, Kelly Saar, Karolin Kiidron, Johanna Joab, Kristjan Tuulas, Lenna Kurss ja Merili Habicht.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Ülle Anieri.

Antsla Gümnaasium kiidab kõnnikoosoleku radade tegemise eest: Marleen Kerge, Emma Parts, Lenna Kurss, Katre Saar, Kelly Saar, Merili Habicht, Tuuli Hommik, Katre-Liis Taal, Kristjan Tuulas.
Antsla Gümnaasium tänab õpetaja Marietta Lõod ja juhendaja Ülle Anieri.

Antsla Gümnaasium kiidab Kristiine keskuses õpilasfirmade laadal osalenud ÕF Divas liikmeid: Roberta Lahesoo ja Kerli Uibu; ÕF Hoobit liikmeid Maarja Liba, Thomas Egor Soe ja Reelika Turnas; MF Kappadi Kappadi liikmeid Elena Kannimäe, Janelle Pärna ja Helena Kriibi.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajat Liivia Rebast.

 

4.02.2020

Antsla Gümnaasium tunnustab 28. jaanuaril Võrus maakonna sisekergejõustiku võistlustel edukalt võistelnud õpilasi: 
Sandra Rumask 60 m 1. koht, 60 m tj 1. koht,  200 m 1. koht;
Kaspar Aleks Kala kõrgushüpe 1. koht, 60 m 2. koht;
Kristlyn Jaanimägi kaugushüpe 2. koht;
Annimari Salumets 60 m 2. koht;
Kristen Käärmann kaugushüpe 3. koht;
Karl Hendrik Varik 60 m 1. koht;
Kärt Karing kuul 3. koht;
Janelle Pärna 60 m 4. koht. 
Antsla Gümnaasium tunnustab südikalt võistelnud õpilasi: Annabel Hirv, Eliise Juur, Elena Kannimäe, Liisa Sachris, Hanna Liisa Paring, Taniel Heinaste ja Liisa Loreena Värton.
Antsla Gümnaasium tänab kohtunikke: Helena Kriibi, Sanna Sööt, Roberta Lahesoo ja Madelin Rattus.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Lea Kukke.

 

Antsla Gümnaasium kiidab Nuputa võistlustel 5.-6. klassi arvestuses 5. koha saavutanud võistkonna liikmeid: Taniel Heinaste, Liisa Loreena Värton ja Jan Fred Joab.
Antsla Gümnaasium kiidab Nuputa võistlustel tublilt esinenud õpilasi: Kristiina Puija, Krislyn Jaanimägi ja Heiro Mets.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Maris Hanimägi, Irene Undrus ja Merle Tuulas.

 

Antsla Gümnaasium kiidab First Lego League Linnalooja hooaja Kagu-Eesti eelvooru võistluses osalenud õpilasi:
3.a klass - Ott Ruben Morel, Kristjan Zopp; 4.a klass - Tõnu Kiik, Kaidar Rimm, Martin Rikas; 4.b klass - Markko Mõttus.
Antsla Gümnaasium tänab juhendat Urmas Soonvaldi.

 

Antsla Gümnaasium kiidab bioloogia maakondlikul olümpiaadil osalenud õpilasi: Jan-Fred Joab 2. koht,  Eliise Juur 5. koht. Antsla Gümnaasium kiidab tublilt võistelnud õpilasi:   Aleks Antsi ja Liisa Loreena Värton. 
Antsla Gümnaasium kiidab 7. ja 8. klassi arvestuses Tuuli Hommik 6. koha, Kärt Verš 7. koha , Maik Hellamaa 4. koha, Rober Kuus 6. koha saavutanud õpilasi. Antsla Gümnaasium kiidab tublilt võistelnud õpilasi: Elena Kannimäe, Kristiina Puija, Gerda Lepik, Karel Meitsar, Jenny-Ly Hillak, Johanna Joab, Helen Liibert, Kaur Reinhold, Laura Stella Soe, Triine Beate Tagamets, Karl-Sander Liiver ja Karmen Uiboleht.  
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Ülle Anier ja Maire Puhmas.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab 1. ja 2. veebruaril Tallinnas toimunud EM sisekergejõustiku võistlustel edukalt osalenud õpilast. Sandra Rumask saavutas Eesti meistri tulemuse kaugushüppes 5.26; 60m 6. koha; 60m tõkkejooks 4. koha ja 200m jooksus 6. koha. Kõikidel nimetatud aladel on tulemused kooli rekordid 15-16 aastaste neidude seas.
Antsla Gümnaasium täname juhendaja Lea Kukke.

 

Antsla Gümnaasium tänab Tartu rahu 100 aastapäevale pühendatud esitlustega 1.-4. klassides esinenud 12. kl. õpilasi: Evely Tiganik, Kristel Oja, Karl Joosep Põldsepp ja Kert Kits.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Katrin Kooli.

 

28.01.2020

Antsla Gümnaasium kiidab KiVa meeskonda ja klassijuhatajaid eelmisel aastal KiVa programmi raames tehtu eest.

Antsla Gümnaasium kiidab Creatloni II voorus edukalt osalenud õpilasi: Sandara Jõela, Kristel Taal, Karl-Sander Liiver 1. koht; 
Karmen Uiboleht, Kevin Värton, Karel Meitsar 9. koht.
Antsla Gümnaasium tänab Iri Reilet ja Anneli Võikari abi eest.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Katrin Kooli.

Antsla Gümnaasium kiidab füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi: Aron Aidla 6. koht, Armin Armulik, Karel Meitsar, Maik Hellamaa, Jenny-Ly Hillak ja Karmen Uiboleht.
Antsla Gümnaasium kiidab keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi: Robert Kuus II-III koht, Aron Aidla IV-V koht, Maik Hellamaa, Karel Meitsar, Jenny-Ly Hillak, Armin Armulik ja Karmen Uiboleht.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Marietta Lõod.

Antsla Gümnaasium tänab piirkondlikul emakeeleolümpiaadil osalejaid: Gerda Lepik I koht, Kristiina Puija, Jenny-Ly Hillak, Maik Hellamaa, Helen Liibert, Kärt Verš, Janelle Pärna, Kerli Rimm, Triine-Beate Tagamets, Kristin Lust, Kevin Värton, Karl-Sander Liiver, Liisa Sachris ja Diana Liiv.
Antsla Gümnaasium tänab õpetajaid Anu Silma ja Iri Reilet.
 
Antsla Gümnaasium tunnustab 21. jaanuaril toimunud TV 10 olümpiastarti maakondlikul etapil võistelnud õpilasi: 60 m tõkkejooksus Kristlyn Jaanimägi 4. koht; Janelle Pärna 5. koht, Kädi Sulbi.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Lea Kukke.

Antsla Gümnaasium tunnustab kolmapäev 22. jaanuaril Puiga 3x3 korvpalli Võrumaa etapil osalenud õpilasi: 
6.-7. kl poiste arvestuses II koha ja vabariiklikule finaalturniirile pääsenud Paul Pruuli, Karl Valter Saavel, Ardi Mõttus, Emil Saaroja.
4.-5. kl. poiste arvestuses III koht Robin Haugas, Maanus Lillmann, Magnus Lillmann ja Sten Vassiljev. 
Antsla Gümnaasium tänab juhendajat Kalle Samarüütel.

Eelkooli õpetajad Helina Kuusk ja Kristina Kiidron tänavad 11. klassi õpilasi: Rihard Tinkus, Kevin Lindlaan, Thomas Egor Soe vahva ja mängulise vahetunni läbiviimise eest eelkooli lastele.

 

21.01.2020

Antsla Gümnaasium kiidab emotsionaalse ja julge esinemise eest 14. jaanuaril taliharjapäeva kontserdil Antsla KSK-s folklooriringi lapsi: Kiara Astree Kulbin, Loreen Kalda, Ivonna Mets, Katariina Käärmann, Kertu Sinimets, Kristella Kristel, Ketly Meitsar, Janne Marie Kõlli ja Rebeka Roots.
Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajaid Kaire Niilust ja Ly Raudseppa.

Antsla Gümnaasium kiidab 14. jaanuaril Tartu ülikooli lahtistel sisekergejõustiku võistlustel U16 edukalt esinenud õpilasi: Sandra Rumask 60 m 1. koht ja 200 m 1. koht, Helena Kriibi 200 m 3. koht.  
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Lea Kukke.

 

14.01.2020

Antsla Gümnaasium kiidab 6.b klassi õpilasi, kes toetasid SA Tilsi Perekodu lapsi jõuludeks kogutud rahaga.


Antsla Gümnaasium tänab 11. klassi õpilasi ja klassijuhatajat ettevõtlikkuse eest organiseerides eelkooli laste lasteaiast koolimajja tulekut.
Antsla Gümnaasium tänab  lasteaiaõpetajaid ja direktorit!

 

7.01.2020

Antsla Gümnaasium tänab 8.b klassi õpilast Robert Kuus´i, kes juhatas 3.a klassi õpilastele ja õpetaja Kristina Kiidronile teed Kasumetsa metsloomade toidukoha juurde.

Antsla Gümnaasium kiidab 3.a klassi õpilasi VEPA jõulukaartide konkursil osalemise eest. Eripreemia 3. klasside tööde seas saavutas Lisete Kall.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Kristina Kiidroni.

Antsla Gümnaasium kiidab 2.-4. jaauaril toimunud maakondlikul KT ja NK talvine metsalaagris „Ellujäämine metsas“ osalenud Antsla rühma liikmeid: Janete Sisas, Kristel-Elis Siidra, Berta Varik ja Trond Bjarte Tagamets. 
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Piia Mandli ja Aire Reiljan.

Antsla Gümnaasium kiidab 3.-5. jaanuaril toimunud võistlusmängust Valge Välk osa võtnud Triine Beate Tagametsa. Võistkondlikult saavutati KT arvestuses tubli 10. koht.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajat Piia Mandlit. 

17.12.2019

Antsla Gümnaasium kiidab väga hea esinemise eest Võru maakondlikul 8. klassi õpilaste inglise keele olümpiaadil:
Armin Armulik 4. koht, Gerda Lepik 6. koht, Marite Kattai 8. koht.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajat: Krista Noor.

Antsla Gümnaasium tänab töötubade juhendajaid ja päeva korraldajaid.

Antsla Gümnaasium kiidab 12. detsembril Võru Kandles Kodutütarde ja Noorte Kotkaste maakondlikul tunnustamisüritusel aktiivse osalemise eest organisatsioonis kiituskirja pälvinud õpilasi: Kristel-Elis Siidra, Karl Valter Saavel, Janete Sisas, Kädi Sulbi, Triine Beate Tagamets, Trond Bjarte Tagamets, Berta Varik. 
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Piia Mandli ja Aire Reiljan.

Antsla Gümnaasium kiidab 5.-11. klassi õpilastele korraldatud väga sisuka mängujuhtide koolituse eest: Kristel Taal, Elisabeth Geier ja Aleks Antsi.
Antsla Gümnaasium tänab kõiki mängujuhtide koolitusel osalenud õpilasi.

Antsla Gümnaasium kiidab 1.-4. klasside jõulumuusikalise etenduse “Metsarahava jõulusekeldused” lavastamise, laulude õpetamise eest: Helina Kuusk, Tiit Raud ja Eda Hirson.

10.12.2019

Antsla Gümnaasium kiidab 3. detsembril Võrus TV 10 olümpiastarti maakondlikul etapil võistelnud õpilasi:
Janelle Pärna TV 60m 1. koht;
Annimari Salumets TV 60m 3. koht;
Kristen Käärmann PN 60m 1. koht;
Robi Abiline PN 60m 4. koht;
Elena Kannimäe TV kuul 3. koht.

Antsla Gümnaasium tunnustab 3. detsembril Võrus TV 10 olümpiastarti maakondlikul etapil võistelnud õpilasi:
Annabel Hirv, Maanus Lillmann, Sten Vassiljev, Marleen Kerge, Emma Parts, Kädi Sulbi.  

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajat Lea Kukke.


Antsla Gümnaasium kiidab 7. detsembril TV 10 olümpiastarti vabariiklikul etapil osalenud õpilasi:
Janelle Pärna TV 60m 29. koht;
Kristen Käärmann PN 60m 31. koht.

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajat Lea Kukke.

Antsla Gümnaasium tunnustab vene keele olümpiaadil osalemise eest: 
Kristin Lust, Kristiina Puija. 

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajat Tiina Paeglist.

Antsla Gümnaasium kiidab loodusaasta fotokonkursil väga hea koha saavutanud Diana Liiva. Konkursil osalenud foto trükitakse aastaraamatusse 2019.

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajat Janek Joabi.

 

3.12.2019


Antsla Gümnaasium kiidab 29. novembril Parksepas Laulukarusselli maakondlikus eelvoorus osalenud õpilasi:
Kiara Astree Kulbin, Katariina Käärmann, Janne-Marie Kõlli  (juhendaja Eda Hirson);
Mattias Hirv, Annabel Hirv (juhendaja Sirli Hellamaa);
Marleen Rätsep, Andri Rätsep (juhendaja Kerli Hellamaa).

Tunnustame Laulukarusselli teise vooru pääsenud õpilasi: Janne-Marie Kõlli ja Marleen Rätsep.

Antsla Gümnaasium tunnustab tublisid kodanikupäeva viktoriinis osalenud õpilasi:
5.b kl Kristjan Tuulas, Kadi Sulbi; 6.a kl Annabel Hirv, Liisa Loreena Värton; 6.b kl Jan Fred Joab; 7.a kl Liisu Lääts; 7.b kl Tuuli Hommik; 8.a kl Teele Saia; 8.b kl Johanna Joab; 9. kl Henri Laul, 10. kl Anett Ruven; 11. kl Ketter Põder, Madelin Rattus; 12. kl  Karl Joosep Põldsepp.

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajaid Eve Kubi ja Katrin Kooli.

Antsla Gümnaasium kiidab III kooliastme näiteringi liikmeid, kes osalesid 1. detsembril Pokuperena Antsla Valla jõulutulede süütamise üritusel: 7.a kl Kärt Verš; 7.b kl Maarja Annus, Misel Hellamaa, Kauri Kelner, Kristiina Puija, Kerli Rimm.

Antsla Gümnaasium tänab õuemänguvahetunni läbiviijat Elena Kannimäed.

 

26.11.2019

Antsla Gümnaasium kiidab III kooliastme näiteringi õpilasi, kes valmistasid ette lavastuse ja esinesid Antsla KSK hirmu- ja õudusteõhtul "Böö-öö":
Kristina Krevald, Lenne-Liina Udu, Kärt Verš (7.a klass); Maarja Annus, Misel Hellamaa, Kristiina Puija, Kauri Kelner, Kerli Rimm (7.b klass); Gerda Lepik (8.a klass)
Antsla Gümnaasium tänab näiteringi juhendajat Anu Silma.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasfirmat Kersti Kohvik üritusel kaasalöömise ja suupistete valmistamise eest.

Antsla Gümnaasium tänab kõiki õpetajaid, kes andsid lahtisi tunde 22. novembril, lektorit Ly Raudseppa ja rõõmsaid mängujuhte.

Antsla Gümnaasium tänab kadrisante lustliku kepsutamise eest ja nende juhendajaid Ly Raudseppa ja Kaire Niilust.

Antsla Gümnaasium kiidab 21. novembril Vastseliinas toimunud "Teadmuspäeval" osalenud õpilasi:
1.a klass Oliver Värton; 1.b klass Marten Pedaja; 2.a klass Kaidi Zagaja; 2.b klass Romet Carl Jaanimägi; 3.a klass Romero Mürk; 3.b klass Elisabeth Tamm.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid - algõpetuse õpetajaid.

Antsla Gümnaasium kiidab 19. novembril Kuldres maakonna koolinoorte KV korvpallis 7. kl poistele Antsla gümnaasiumi võistkonda, kes saavutas III koha. Võistkonda kuulusid: Paul Pruuli, Karl Valter Saavel, Ardi Mõttus, Markus Sults, Konrad-Konnor Perli, Kaspar Pavel, Kaimo Jõgisuu, Emil Saaroja, Magnus Lillmann, Maanus Lillmann. 
Antsla Gümnaasium tänab spordipoiste juhendajat Kalle Samarüütlit.

 

19.11.2019

Antsla Gümnaasium kiidab õpilasvahetust korraldanud TORE meeskonda:
5. klass - Kristjan Tuulas; 
7. klass - Kauri Kelner, Kristin Lust, Janelle Pärna, Elena Kannimäe, Tuuli Hommik; 
8. klass - Johanna Joab, Karolin Kiidron.

Antsla Gümnaasium tunnustab vahetusõpilaste tugiõpilasi:
5. klass - Katre Saar, Katre-Liis Taal, Uko Hommik ja Lenna Kurss;
6. klass - Reijo Lillma, Jan Fred Joab, Aleks Antsi ja Emil Saaroja; 
7. klass - Helena Kriibi.

Antsla Gümnaasium tänab juhendajat Ülle Anieri.

Antsla Gümnaasium tänab 15. novembril VUNK ettekande eest mängujuhte ja õpetajaid Ly Raudseppa ja Piia Mandlit.

 

12.11.2019

Antsla Gümnaasium tänab Laura Manderit TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsutudengite esinemise korraldamise eest.

Antsla Gümnaasium tänab isadepäeval lahtiste tundide läbiviijaid ja töötubade juhendajaid.

Antsla Gümnaasium tänab isadepäeva kontserdil toredalt esinenud mudilas-, poiste- ja lastekoori liikmeid, soliste, ansambleid ja bändi liikmeid. Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid Eda Hirsonit ja Tiit Rauda.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasfirmat Kersti kohvik ja kooli söökla töötajaid isadepäeva hea toidu valmistamise eest.

Antsla Gümnaasium tunnustab 9. novembril KT ja NK maakondlikul kabe- ja malevõistlusel 3. koha saavutanud Kadi Sulbit. Antsla Gümnaasium tänab tublilt võistelnud õpilasi: Aleks Antsi, Mattias Hirv, Robert Kuus, Kaur Reinhold, Kädi Sulbi, Kaidi Zagaja, Berta Varik ja Triine Beate Tagamets.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasi saatnud lapsevanemat Annika Sulbit. 

 

29.10.2019

Antsla Gümnaasium tänab Paides Haridusfestivalil kooli esindanud töötoa väga eduka läbiviimise eest Ly Raudseppa ja Helina Kuuske.
Antsla Gümnaasium tänab Eduloo esitajat Anu Silma ja filmi loojat Joel Meeksi.
Antsla Gümnaasium tänab festivalil osalenud õpilasi: Kaspar Aleks Kala, Konrad Konnor Perli, Noraliisa Aidla, Ville Robin Vieno, Kertty Keerov, Signor Kukk, Anett Ruven, Piengpien Niuata.

 

15.10.2019

Antsla Gümnaasium tunnustab 10. oktoobril ettevõtlusnädala raames üleriigilises e-viktoriinis ehk Creatloni I etapis osavõtnud 74 õpilast.
Paremaid tulemusi saavutasid:
9. klass - Sandra Jõela, Kristjan Padrik, Kristel Taal, Sten Alex Saar, Kevin Värton, Kelly Saar, Karl-Sander Liiver, Henri Laul, Oskar Perv, Oliver Jõela.
8.a klass - Karel Meitsar, Sandra Rumask, Teele Saia, Elger Heitur, Gerda Lepik.
8.b klass - Johanna Joab, Helen Liibert, Marite Kattai, Berit Raudsepp, Karolin Kiidron, 
Triine Beate Tagamets. Kõigi nimetatute kohad olid 32.-516. tulemuse seas.
Creatloni I etapist võttis üleriigiliselt osa 2470 7.-9. klassi õpilast.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Katrin Kooli.

 

Antsla Gümnaasium kiidab 12. oktoobril Võrumaa NK ja KT maakondlikul laskevõistlusel I koha saavutanud Antsla rühma liikmeid.
Individuaalarvestuses saavutas õhupüssiga laskmises Tuuli Hommik 3. koha; sportpüssiga laskmises Kaur Reinhold 3. koha ning Emma Emilie Saavel 2. koha.
Tublilt võistlesid veel Robert Kuus, Matias Pussila, Karl Valter Saavel, Kädi Sulbi, Triine Beate Tagamets.
Antsla Gümnaasium tänab kõiki osalejaid!

Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid Piia Mandlit, Aire Reiljani. 

 

8.10.2019

Antsla Gümnaasium tänab väga meeleoluka ja toreda õpetajate päeva korraldamise eest 12. klassi õpilasi ja klassijuhatajat Aive Trummalit!

Antsla Gümnaasium tänab Valdur Rootsi, meie pikaajalist partnerit, kes tegi meile õpetajate päevaks kingituse - Sulbi reisi.

Antsla Gümnaasium tänab kogu kooliperet, õpilasi, õpetajaid, töötajaid, lapsevanemaid ja Antsla vallavalitsust suurepärase koostöö eest! Tegusid saab teha meeskonnana. Täname meie juhendajaid, inspireerijaid TÜ Liikumislaborit. Liikuma Kutsuv Kool on tulnud, et jääda!

Antsla Gümnaasium kiidab astrofotograafia konkursil  13-19 aastaste vanuseklassis Taeva Kategoorias I koha saavutanud Diana Liiva. Täname juhendajat vilistlast Tuule Müürseppa.

 

1.10.2019

Antsla Gümnaasium kiidab spordinädala teatevõistlused läbiviinud ettevõtlikke 9. klassi meeskonna liikmeid: Karmen Uiboleht, Sandra Jõela, Kristel Taal, Ragnar Puura, Kevin Värton, Oliver Jõela, Hannes Urbanik ja Sten Alex Saar.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab 25. septembril maakonna murdmaajooksu võistlustel edukalt võistelnud õpilasi:. Helena Kriibi 1. koht, Sandra Rumask 4. koht, Aire Siivask 4. koht, Karl Hendrik Varik 4. koht, Liisa Loreena Värton 8. koht, Taniel Heinaste 11. koht, Maanus Lillmann 11. koht, Ville Robin Vieno 16. koht.

Antsla Gümnaasium tunnustab 25. septembril maakonna murdmaajooksu võistlustel tublilt osalenud õpilasi: Marleen Kerge, Emma Parts, Kristen Käärmann, Robin Haugas, Sten Vassiljev, Robi Abiline, Janelle Pärna, Janelle Ommuk, Birgit Palm, Annabel Hirv, Elena Kannimäe.

Antsla Gümnaasium tänab võistlejate juhendajat Lea Kukke.

 

Antsla Gümnaasium tänab kooli sünnipäeva pidulaua korraldanud meeskonda: 9. klassi õpilasi, õpetajaid Merle Tuulast ja Talvo Konti, söökla tublisid töötajaid Ene Lauda, Eve Kähri, Eve Valget ja Monika Koobakut.

 

Antsla Gümnaasium tänab Antsla Linnaraamatukogu töötajaid Claire Piiglit ja Mall Hüveneni, kes kutsusid meie kooli 1.-4. klassi tublimaid lugejaid lastekirjanikega (J. Vaiksoo, S. Oll ja A. Vallik) kohtuma.

 

Antsla Gümnaasium tänab Antsla Vallavalitsust Laulu- ja tantsupeol osalejate märkamise ja tunnustamise eest.

 

Antsla Gümnaasium kiidab Antsla rühma liikmeid, kes saavutasid auhinnalise III koha Kaitseliidu Võrumaa maleva patrullvõistlusel KÄVE ÜLE KÜNGASTE. Antsla rühma meeskonda kuulusid kodutütar Triine Beate Tagamets ja noorkotkas Trond Bjarte Tagamets. Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid Piia Mandlit ja Aire Reiljani.

 

Antsla Gümnaasium tänab teadlaste öö läbiviinud õpilasi: 6.a Reijo Lillma, Berta Varik; 6.b Aleks Antsi, Jan Fred Joab, Emil Saaroja; 7.b Tuuli Hommik, Kauri Kelner; 8.a Merili Habicht, Eva Värnik; 8.b Karolin Kiidron, Johanna Joab; 9. kl Kelly Saar. Antsla Gümnaasium tänab teadlaste öö üritustel kaasa aidanud õpetajaid Liivia Rebast, Helle Vänzeli, Iri Reilet, Kristina Kiidroni, lapsevanemat Helen Kivisilda, vilistlast Tiina Ploomi ja Tuule Müürseppa. Antsla Gümnaasium kiidab peakorraldajaid Marietta Lõod ja Ülle Anieri.

 
24.09.2019

Antsla Gümnaasium kiidab 18. septembril maakondlikul NK ja KT orienteerumisvõistlusel Vana-Vastseliinas osavõtnud Antsla rühma liikmeid: 
Aleks Antsi, Kristofer Haamer, Taniel Heinaste, Marleen Kerge, Robert Kuus, Kaur Reinhold, Emil Saaroja, Kristel-Elis Siidra, Janete Sisas, Kadi Sulbi, Kädi Sulbi, Berta Varik, Triine Beate Tagamets.
Antsla Gümnaasium tunnustab fotokaameraga raja läbinud Madelin Rattust. 

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud Piia Mandlit ja Aire Reiljani.

 

17.09.2019

Antsla Gümnaasium kiidab Võru Keskraamatukogu lasteosakonna lugemismängul "Laste-Raamatu-Suvi 2019" osalenud õpilasi:
Mirjam Pedaja (3.b), Reelika Meeks (5.a), Kaarel Paat (4.a).

Antsla Gümnaasium tänab Lea Kukke ja Kalle Samarüütlit spordipäeva ladusa organiseerimise eest, täname ka võistluste kohtunikke ja toitlustamise korraldajaid.

Antsla Gümnaasium tänab A. Kersna võistluse läbiviimisega seotud 12. klassi ja 11. klassi noormehi.

 

10.09.2019

Antsla Gümnaasium kiidab 5. septembril Linnalabori töötoas osalenud õpilasi: Laura Stella Soe, Berit Raudsepp, Karolin Kiidron, Johanna Joab, Kerttu Kalda, Kaspar Pavel, Liisu Lääts, Annika Õlijas, Rihard Tinkus, Thomas Egor Soe, Kevin Lindlaan, Marta Liisa Kala, Karmen Uiboleht, Kärt Verš, Eva Värnik, Merili Habicht, Kristin Lust, Kauri Kelner, Konrad-Konnor Perli.

Kiitused ja tänud 2019/2020. õa

 

2.06.2020

Antsla Gümnaasium tänab 9. klassi tutipäeva ettevalmistamisel osalenud 8. klassi õpilasi: Karel Meitsar, Gerda Lepik, Aron Aidla, Robert Kuus ja neid juhendanud õpetajaid: Lea Kukk, Katrin Kool, Kalle Samarüütel, Liivia Rebane ja Roman Malõšev.

Antsla Gümnaasium tunnustab digimängus "Minu Euroopa" osalenud  9. klassi võistkonna liikmeid: Henri Laul, Jürgen Hillak, Karl Sander Liiver, Kevin Värton, Kristel Taal, Oliver Jõela, Oskar Perv, Ragnar Puura, Sandra Jõela, Karmen Uiboleht. 
Antsla Gümnaasium tunnustab individuaalselt osalenud õpilasi: 8.a klassist Teele Saia, Sandra Rumask, Gerda Lepik; 11. klassist Annika Õlijas, Diana Liiv, Rihard Tinkus, Liisa Sachris.
Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajaid: Lea Kukk, Merle Paat ja Katrin Kool.

 

12.05.2020

Antsla Gümnaasium tänab emadepäeva tervituse eest:
Sanna Sööt, Karl Joosep Põldsepp, Roman Malõšev, Urmas Soonvald ja Liivia Rebane.

 

28.04.2020

Antsla Gümnaasium tänab kõiki, kes osalesid staadioni korrastustöödel.

Antsla Gümnaasium tänab Ideeviida projekti „Olen teadlik meediaga seotud võimalustest ja ohtudest“ kirjutajaid: Toomas Egor Soe, Karel Meitsar ja Aron Aidla.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Liivia Rebast.

Antsla Gümnaasium tänab 1. ja 11. klassi õpilasi ning õpetajaid Helina Kuuske, Ly Raudseppa, Tiina Kübarseppa, Kaire Niilust ja Merle Paati meeleoluka 12. klassi tutipäeva korraldamise eest.

 

14. 04.2020

Kallid lapsevanemad!

Oleme väga tänulikud teile koostöö, toetuse, osavõtlikkuse ja kannatlikkuse eest, teile, kes on leidnud aega ja sisemist soovi aidata ja toetada oma last sel meile kõigile raskel ajal.

 

7.04.2020

Antsla Gümnaasium kiidab vabariiklikus meeskonnamängus Creatlon osalenud kahe võistkonna liikmeid:
võistkond Rahvas (Kristel Taal, Sandra Jõela, Karl Sander Liiver) saavutasid 2. koha;
võistkond Rukkilill (Karmen Uiboleht, Kevin Värton, Karel Meitsar) saavutasid 7. koha.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid: Anneli Võikar, Liivia Rebane, Iri Reile ja Katrin Kool.

 

10.03.2020

Antsla Gümnaasium tunnustab pranglimise 2020. a Eesti meistrivõistlustel 7.-12. klassi noormeeste arvestuses 9. koha saavutanud Heiro Metsa.

Antsla Gümnaasium kiidab 6. märtsil 4.-6. klasside matemaatika olümpiaadil osalenud õpilasi: Robi Abiline, Magnus Lillmann, Oliver Kurg, Karl Joosep Neve, Taniel Heinaste, Kristjan Tuulas, Jan Fred Joab ja Liisa Loreena Värton.
Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajaid Monica Kõivistot, Maris Hanimäge, Irene Undrust, Kaja Simiskeri ja saatjat Eve Sarapud.

 

3.03.2020

Antsla Gümnaasium tänab TORE 24. sünnipäevale pühendatud aastakoosolek-konverentsil osalenud õpetajaid ja juhendaja Ülle Anieri.

Antsla Gümnaasium tänab EV 102 kontsert-aktusel esinejaid: lastekoori, poistekoori ja mudilaskoori liikmeid, 7. klassi neidude ja 8. klassi poiste ansambli liikmeid, 7. klassi neidude ja Antsla KSK laululapsi ning õpilasi: Kertu Niit, Kert Kits, Evely Tiganik, Karl Joosep Põldsepp ja Kaspar Aleks Kala.  
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid Eda Hirsoni, Tiit Rauda ja Iri Reilet.
Antsla Gümnaasium tänab kontsert-aktusel esinenud lapsi riietanud klassijuhatajaid ning riideid korrastanud Liina Raudseppa.
Antsla Gümnaasium tänab Luule Kuusikut ja Piret Tanieli.
Antsla Gümnaasium tänab Antsla KSK pere abi ja toetuse eest.

Antsla Gümnaasium tunnustab veebruaris Lüllemäe Põhikooli ja Antsla Gümnaasiumi 9. klassi vahel toimunud õpilasvahetuses osalenud õpilasi: Joonas Pormeister, Karmen Uiboleht, Liisy Piigli ja Kelly Saar.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasvahetust abistanud õpetajaid: Katrin Kool, Anu Silm, Eda Hirson ja Maire Puhmas.

Antsla Gümnaasium kiidab 20.veebruaril Antsla-Varstu-Mõniste malevkonna/jaoskonna pidulikul koondusel julge esinemise eest: Robert Kuus, Emil Saaroja, Berta Varik, Kadi Sulbi, Aron Aidla, Karel Meitsar, Konrad-Konnor Perli, Armin Armulik, Kristel-Elis Siidra, Marleen Kerge ja Kaidi Zagaja. 
Antsla Gümnaasium tänab kaastöö eest Eda Hirsoni ja Iri Reilet.
Antsla Gümnaasium tänab pidulikul koondusel pildistanud Diana Liiva. 

Antsla Gümnaasium kiidab 21. ja 22. veebruaril kodutütarde ja noorkotkaste Sänna retk/matkal osalenud õpilast Cristofer Haamerit, kes saavutas rännakuliste võistkonnas III koha ja Tuuli Verši, kes saavutas matkaliste võistkonnas III koha.
Antsla Gümnaasium tunnustab ka teisi edukaid võistlejaid: Kädi Sulbi, Marta Aher, Eliise Juur, Kaidi Zagaja, Berta Varik, Kristel-Elis Siidra, Janete Sisas, Kairo Jänes, Elger Heitur, Robert Kuus, Kaur Reinhold, Heikko-Hardi Reinhold ja Taniel Juhanson.

Antsla Gümnaasium tänab 24. veebruaril Antslas toimunud päikesetõusu lipuheiskamisel osalenud õpilasi: Kadi Sulbi, Kädi Sulbi, Kaidi Zagaja, Hanna-Marta Aduson, Kristel-Elis Siidra, Berta Varik, Emma Emilie Saavel, Triine Beate Tagamets, Miia Umbleja, Janete Sisas, Marta Aher, Eliise Juur, Tuuli Verš, Marten Kliiman, Andri Rätsep, Aleks Antsi, Rudolf Hinn, Karl Valter Saavel, Heikko-Hardi Reinhold, Emil Saaroja, Taniel Juhanson, Trond Bjarte Tagamets ja Andreas Aade.

Antsla Gümnaasium kiidab geograafia olümpiaadi maakondlikus voorus edukalt osalenud õpilasi: Kristiina Puija (7.b) - 7. koht, Karel Meitsar (8.a) - 4. koht, Robert Kuus (8.b) - 6. koht, Aron Aidla (8.a) - 10. koht, Jenny-Ly Hillak (8.b) - 13. koht, Elger Heitur (8.a) - 18. koht, Rihard Tinkus (10.a) - 17. koht.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajaid Eve Kubi ja Maire Puhmast.

Antsla Gümnaasium tänab tervisepäeval osalenud töötajaid.

Antsla Gümnaasium tänab ja tunnustab metoodikapäeval esinenud õpetajaid: Katrin Kool, Ülle Anier, Helle Vänzel, Kaire Niilus, Helina Kuusk, Krista Noor, Eve Kubi, Merle Tuulas, Marietta Lõo, Piia Mandli, Tiia Potter, Roman Malõšev ja Janek Joab. 

Antsla Gümnaasium tänab 26.veebruari kogemusseminari esinejat Piia Mandlit.

 

18.02.2020

Antsla Gümnaasium tänab sõbranädala korraldusmeeskonna liikmeid: Marta Aher, Kristel-Elis Siidra ja Annabel Hirv.

Antsla Gümnaasium kiidab piirkondlikul geograafia olümpiaadil osalenud õpilasi. Täname Maire Puhmast, Eve Kubi ja Urmas Soonvaldi, kes aitasid olümpiaadi Antsla Gümnaasiumis läbi viia.

Antsla Gümnaasium kiidab ajaloo olümpiaadil piirkonnavoorus hea tulemuse saavutanud õpilasi: Karel Meitsar 4. koht, Kertu Niit 4. koht, Gerda Lepik 8. koht ja Annika Õlijas.
Antsla Gümnaasium tänab ajaloo olümpiaadi piirkonnavoorus osalemise eest: Liisa Loreena Värton, Kristiina Puija, Kerli Rimm, Tuuli Hommik, Kärt Verš ja Jenny-Ly Hillak.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud Eve Kubi ja Katrin Kooli.

Antsla Gümnaasium kiidab Põlva-, Valga-, Võrumaa Pranglimise finaalis eduka osalemise eest.
Oskajate arvestuses (4.-6. klass) saavutas I koha Oliver Kurg 4.b ja IV koha Magnus Lillmann 4.a klassist ning noormeeste arvestuses I koha Heiro Mets 7.a klassist, kes pääses ka vabariiklikku finaali (10 parema noormehe seas vabariigis).
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Monica Kõivisto ja Kaja Simisker.

 

11.02.2020

Antsla Gümnaasium kiidab 6. klassi inglise keele olümpiaadil 2. koha saavutanud võistkonna JAB liikmeid: Jan Fred Joab, Annimari Salumets ja Berta Varik.
Tunnustame heade tulemuste eest võistkonna Yellow liikmeid: Annabel Hirv, Eliise Juur ja Aleks Antsi.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Krista Noort.

Antsla Gümnaasium kiidab TORE seminaril "Kogemuste vikerkaar" osalenud torekaid: Katre Saar, Kelly Saar, Karolin Kiidron, Johanna Joab, Kristjan Tuulas, Lenna Kurss ja Merili Habicht.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Ülle Anieri.

Antsla Gümnaasium kiidab kõnnikoosoleku radade tegemise eest: Marleen Kerge, Emma Parts, Lenna Kurss, Katre Saar, Kelly Saar, Merili Habicht, Tuuli Hommik, Katre-Liis Taal, Kristjan Tuulas.
Antsla Gümnaasium tänab õpetaja Marietta Lõod ja juhendaja Ülle Anieri.

Antsla Gümnaasium kiidab Kristiine keskuses õpilasfirmade laadal osalenud ÕF Divas liikmeid: Roberta Lahesoo ja Kerli Uibu; ÕF Hoobit liikmeid Maarja Liba, Thomas Egor Soe ja Reelika Turnas; MF Kappadi Kappadi liikmeid Elena Kannimäe, Janelle Pärna ja Helena Kriibi.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajat Liivia Rebast.

 

4.02.2020

Antsla Gümnaasium tunnustab 28. jaanuaril Võrus maakonna sisekergejõustiku võistlustel edukalt võistelnud õpilasi: 
Sandra Rumask 60 m 1. koht, 60 m tj 1. koht,  200 m 1. koht;
Kaspar Aleks Kala kõrgushüpe 1. koht, 60 m 2. koht;
Kristlyn Jaanimägi kaugushüpe 2. koht;
Annimari Salumets 60 m 2. koht;
Kristen Käärmann kaugushüpe 3. koht;
Karl Hendrik Varik 60 m 1. koht;
Kärt Karing kuul 3. koht;
Janelle Pärna 60 m 4. koht. 
Antsla Gümnaasium tunnustab südikalt võistelnud õpilasi: Annabel Hirv, Eliise Juur, Elena Kannimäe, Liisa Sachris, Hanna Liisa Paring, Taniel Heinaste ja Liisa Loreena Värton.
Antsla Gümnaasium tänab kohtunikke: Helena Kriibi, Sanna Sööt, Roberta Lahesoo ja Madelin Rattus.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Lea Kukke.

 

Antsla Gümnaasium kiidab Nuputa võistlustel 5.-6. klassi arvestuses 5. koha saavutanud võistkonna liikmeid: Taniel Heinaste, Liisa Loreena Värton ja Jan Fred Joab.
Antsla Gümnaasium kiidab Nuputa võistlustel tublilt esinenud õpilasi: Kristiina Puija, Krislyn Jaanimägi ja Heiro Mets.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Maris Hanimägi, Irene Undrus ja Merle Tuulas.

 

Antsla Gümnaasium kiidab First Lego League Linnalooja hooaja Kagu-Eesti eelvooru võistluses osalenud õpilasi:
3.a klass - Ott Ruben Morel, Kristjan Zopp; 4.a klass - Tõnu Kiik, Kaidar Rimm, Martin Rikas; 4.b klass - Markko Mõttus.
Antsla Gümnaasium tänab juhendat Urmas Soonvaldi.

 

Antsla Gümnaasium kiidab bioloogia maakondlikul olümpiaadil osalenud õpilasi: Jan-Fred Joab 2. koht,  Eliise Juur 5. koht. Antsla Gümnaasium kiidab tublilt võistelnud õpilasi:   Aleks Antsi ja Liisa Loreena Värton. 
Antsla Gümnaasium kiidab 7. ja 8. klassi arvestuses Tuuli Hommik 6. koha, Kärt Verš 7. koha , Maik Hellamaa 4. koha, Rober Kuus 6. koha saavutanud õpilasi. Antsla Gümnaasium kiidab tublilt võistelnud õpilasi: Elena Kannimäe, Kristiina Puija, Gerda Lepik, Karel Meitsar, Jenny-Ly Hillak, Johanna Joab, Helen Liibert, Kaur Reinhold, Laura Stella Soe, Triine Beate Tagamets, Karl-Sander Liiver ja Karmen Uiboleht.  
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Ülle Anier ja Maire Puhmas.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab 1. ja 2. veebruaril Tallinnas toimunud EM sisekergejõustiku võistlustel edukalt osalenud õpilast. Sandra Rumask saavutas Eesti meistri tulemuse kaugushüppes 5.26; 60m 6. koha; 60m tõkkejooks 4. koha ja 200m jooksus 6. koha. Kõikidel nimetatud aladel on tulemused kooli rekordid 15-16 aastaste neidude seas.
Antsla Gümnaasium täname juhendaja Lea Kukke.

 

Antsla Gümnaasium tänab Tartu rahu 100 aastapäevale pühendatud esitlustega 1.-4. klassides esinenud 12. kl. õpilasi: Evely Tiganik, Kristel Oja, Karl Joosep Põldsepp ja Kert Kits.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Katrin Kooli.

 

28.01.2020

Antsla Gümnaasium kiidab KiVa meeskonda ja klassijuhatajaid eelmisel aastal KiVa programmi raames tehtu eest.

Antsla Gümnaasium kiidab Creatloni II voorus edukalt osalenud õpilasi: Sandara Jõela, Kristel Taal, Karl-Sander Liiver 1. koht; 
Karmen Uiboleht, Kevin Värton, Karel Meitsar 9. koht.
Antsla Gümnaasium tänab Iri Reilet ja Anneli Võikari abi eest.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Katrin Kooli.

Antsla Gümnaasium kiidab füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi: Aron Aidla 6. koht, Armin Armulik, Karel Meitsar, Maik Hellamaa, Jenny-Ly Hillak ja Karmen Uiboleht.
Antsla Gümnaasium kiidab keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi: Robert Kuus II-III koht, Aron Aidla IV-V koht, Maik Hellamaa, Karel Meitsar, Jenny-Ly Hillak, Armin Armulik ja Karmen Uiboleht.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Marietta Lõod.

Antsla Gümnaasium tänab piirkondlikul emakeeleolümpiaadil osalejaid: Gerda Lepik I koht, Kristiina Puija, Jenny-Ly Hillak, Maik Hellamaa, Helen Liibert, Kärt Verš, Janelle Pärna, Kerli Rimm, Triine-Beate Tagamets, Kristin Lust, Kevin Värton, Karl-Sander Liiver, Liisa Sachris ja Diana Liiv.
Antsla Gümnaasium tänab õpetajaid Anu Silma ja Iri Reilet.
 
Antsla Gümnaasium tunnustab 21. jaanuaril toimunud TV 10 olümpiastarti maakondlikul etapil võistelnud õpilasi: 60 m tõkkejooksus Kristlyn Jaanimägi 4. koht; Janelle Pärna 5. koht, Kädi Sulbi.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Lea Kukke.

Antsla Gümnaasium tunnustab kolmapäev 22. jaanuaril Puiga 3x3 korvpalli Võrumaa etapil osalenud õpilasi: 
6.-7. kl poiste arvestuses II koha ja vabariiklikule finaalturniirile pääsenud Paul Pruuli, Karl Valter Saavel, Ardi Mõttus, Emil Saaroja.
4.-5. kl. poiste arvestuses III koht Robin Haugas, Maanus Lillmann, Magnus Lillmann ja Sten Vassiljev. 
Antsla Gümnaasium tänab juhendajat Kalle Samarüütel.

Eelkooli õpetajad Helina Kuusk ja Kristina Kiidron tänavad 11. klassi õpilasi: Rihard Tinkus, Kevin Lindlaan, Thomas Egor Soe vahva ja mängulise vahetunni läbiviimise eest eelkooli lastele.

 

21.01.2020

Antsla Gümnaasium kiidab emotsionaalse ja julge esinemise eest 14. jaanuaril taliharjapäeva kontserdil Antsla KSK-s folklooriringi lapsi: Kiara Astree Kulbin, Loreen Kalda, Ivonna Mets, Katariina Käärmann, Kertu Sinimets, Kristella Kristel, Ketly Meitsar, Janne Marie Kõlli ja Rebeka Roots.
Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajaid Kaire Niilust ja Ly Raudseppa.

Antsla Gümnaasium kiidab 14. jaanuaril Tartu ülikooli lahtistel sisekergejõustiku võistlustel U16 edukalt esinenud õpilasi: Sandra Rumask 60 m 1. koht ja 200 m 1. koht, Helena Kriibi 200 m 3. koht.  
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja Lea Kukke.

 

14.01.2020

Antsla Gümnaasium kiidab 6.b klassi õpilasi, kes toetasid SA Tilsi Perekodu lapsi jõuludeks kogutud rahaga.


Antsla Gümnaasium tänab 11. klassi õpilasi ja klassijuhatajat ettevõtlikkuse eest organiseerides eelkooli laste lasteaiast koolimajja tulekut.
Antsla Gümnaasium tänab  lasteaiaõpetajaid ja direktorit!

 

7.01.2020

Antsla Gümnaasium tänab 8.b klassi õpilast Robert Kuus´i, kes juhatas 3.a klassi õpilastele ja õpetaja Kristina Kiidronile teed Kasumetsa metsloomade toidukoha juurde.

Antsla Gümnaasium kiidab 3.a klassi õpilasi VEPA jõulukaartide konkursil osalemise eest. Eripreemia 3. klasside tööde seas saavutas Lisete Kall.
Antsla Gümnaasium tänab juhendaja õpetajat Kristina Kiidroni.

Antsla Gümnaasium kiidab 2.-4. jaauaril toimunud maakondlikul KT ja NK talvine metsalaagris „Ellujäämine metsas“ osalenud Antsla rühma liikmeid: Janete Sisas, Kristel-Elis Siidra, Berta Varik ja Trond Bjarte Tagamets. 
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Piia Mandli ja Aire Reiljan.

Antsla Gümnaasium kiidab 3.-5. jaanuaril toimunud võistlusmängust Valge Välk osa võtnud Triine Beate Tagametsa. Võistkondlikult saavutati KT arvestuses tubli 10. koht.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajat Piia Mandlit. 

17.12.2019

Antsla Gümnaasium kiidab väga hea esinemise eest Võru maakondlikul 8. klassi õpilaste inglise keele olümpiaadil:
Armin Armulik 4. koht, Gerda Lepik 6. koht, Marite Kattai 8. koht.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajat: Krista Noor.

Antsla Gümnaasium tänab töötubade juhendajaid ja päeva korraldajaid.

Antsla Gümnaasium kiidab 12. detsembril Võru Kandles Kodutütarde ja Noorte Kotkaste maakondlikul tunnustamisüritusel aktiivse osalemise eest organisatsioonis kiituskirja pälvinud õpilasi: Kristel-Elis Siidra, Karl Valter Saavel, Janete Sisas, Kädi Sulbi, Triine Beate Tagamets, Trond Bjarte Tagamets, Berta Varik. 
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid: Piia Mandli ja Aire Reiljan.

Antsla Gümnaasium kiidab 5.-11. klassi õpilastele korraldatud väga sisuka mängujuhtide koolituse eest: Kristel Taal, Elisabeth Geier ja Aleks Antsi.
Antsla Gümnaasium tänab kõiki mängujuhtide koolitusel osalenud õpilasi.

Antsla Gümnaasium kiidab 1.-4. klasside jõulumuusikalise etenduse “Metsarahava jõulusekeldused” lavastamise, laulude õpetamise eest: Helina Kuusk, Tiit Raud ja Eda Hirson.

10.12.2019

Antsla Gümnaasium kiidab 3. detsembril Võrus TV 10 olümpiastarti maakondlikul etapil võistelnud õpilasi:
Janelle Pärna TV 60m 1. koht;
Annimari Salumets TV 60m 3. koht;
Kristen Käärmann PN 60m 1. koht;
Robi Abiline PN 60m 4. koht;
Elena Kannimäe TV kuul 3. koht.

Antsla Gümnaasium tunnustab 3. detsembril Võrus TV 10 olümpiastarti maakondlikul etapil võistelnud õpilasi:
Annabel Hirv, Maanus Lillmann, Sten Vassiljev, Marleen Kerge, Emma Parts, Kädi Sulbi.  

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajat Lea Kukke.


Antsla Gümnaasium kiidab 7. detsembril TV 10 olümpiastarti vabariiklikul etapil osalenud õpilasi:
Janelle Pärna TV 60m 29. koht;
Kristen Käärmann PN 60m 31. koht.

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajat Lea Kukke.

Antsla Gümnaasium tunnustab vene keele olümpiaadil osalemise eest: 
Kristin Lust, Kristiina Puija. 

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajat Tiina Paeglist.

Antsla Gümnaasium kiidab loodusaasta fotokonkursil väga hea koha saavutanud Diana Liiva. Konkursil osalenud foto trükitakse aastaraamatusse 2019.

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajat Janek Joabi.

 

3.12.2019


Antsla Gümnaasium kiidab 29. novembril Parksepas Laulukarusselli maakondlikus eelvoorus osalenud õpilasi:
Kiara Astree Kulbin, Katariina Käärmann, Janne-Marie Kõlli  (juhendaja Eda Hirson);
Mattias Hirv, Annabel Hirv (juhendaja Sirli Hellamaa);
Marleen Rätsep, Andri Rätsep (juhendaja Kerli Hellamaa).

Tunnustame Laulukarusselli teise vooru pääsenud õpilasi: Janne-Marie Kõlli ja Marleen Rätsep.

Antsla Gümnaasium tunnustab tublisid kodanikupäeva viktoriinis osalenud õpilasi:
5.b kl Kristjan Tuulas, Kadi Sulbi; 6.a kl Annabel Hirv, Liisa Loreena Värton; 6.b kl Jan Fred Joab; 7.a kl Liisu Lääts; 7.b kl Tuuli Hommik; 8.a kl Teele Saia; 8.b kl Johanna Joab; 9. kl Henri Laul, 10. kl Anett Ruven; 11. kl Ketter Põder, Madelin Rattus; 12. kl  Karl Joosep Põldsepp.

Antsla Gümnaasium tänab õpilaste juhendajaid Eve Kubi ja Katrin Kooli.

Antsla Gümnaasium kiidab III kooliastme näiteringi liikmeid, kes osalesid 1. detsembril Pokuperena Antsla Valla jõulutulede süütamise üritusel: 7.a kl Kärt Verš; 7.b kl Maarja Annus, Misel Hellamaa, Kauri Kelner, Kristiina Puija, Kerli Rimm.

Antsla Gümnaasium tänab õuemänguvahetunni läbiviijat Elena Kannimäed.

 

26.11.2019

Antsla Gümnaasium kiidab III kooliastme näiteringi õpilasi, kes valmistasid ette lavastuse ja esinesid Antsla KSK hirmu- ja õudusteõhtul "Böö-öö":
Kristina Krevald, Lenne-Liina Udu, Kärt Verš (7.a klass); Maarja Annus, Misel Hellamaa, Kristiina Puija, Kauri Kelner, Kerli Rimm (7.b klass); Gerda Lepik (8.a klass)
Antsla Gümnaasium tänab näiteringi juhendajat Anu Silma.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasfirmat Kersti Kohvik üritusel kaasalöömise ja suupistete valmistamise eest.

Antsla Gümnaasium tänab kõiki õpetajaid, kes andsid lahtisi tunde 22. novembril, lektorit Ly Raudseppa ja rõõmsaid mängujuhte.

Antsla Gümnaasium tänab kadrisante lustliku kepsutamise eest ja nende juhendajaid Ly Raudseppa ja Kaire Niilust.

Antsla Gümnaasium kiidab 21. novembril Vastseliinas toimunud "Teadmuspäeval" osalenud õpilasi:
1.a klass Oliver Värton; 1.b klass Marten Pedaja; 2.a klass Kaidi Zagaja; 2.b klass Romet Carl Jaanimägi; 3.a klass Romero Mürk; 3.b klass Elisabeth Tamm.
Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid - algõpetuse õpetajaid.

Antsla Gümnaasium kiidab 19. novembril Kuldres maakonna koolinoorte KV korvpallis 7. kl poistele Antsla gümnaasiumi võistkonda, kes saavutas III koha. Võistkonda kuulusid: Paul Pruuli, Karl Valter Saavel, Ardi Mõttus, Markus Sults, Konrad-Konnor Perli, Kaspar Pavel, Kaimo Jõgisuu, Emil Saaroja, Magnus Lillmann, Maanus Lillmann. 
Antsla Gümnaasium tänab spordipoiste juhendajat Kalle Samarüütlit.

 

19.11.2019

Antsla Gümnaasium kiidab õpilasvahetust korraldanud TORE meeskonda:
5. klass - Kristjan Tuulas; 
7. klass - Kauri Kelner, Kristin Lust, Janelle Pärna, Elena Kannimäe, Tuuli Hommik; 
8. klass - Johanna Joab, Karolin Kiidron.

Antsla Gümnaasium tunnustab vahetusõpilaste tugiõpilasi:
5. klass - Katre Saar, Katre-Liis Taal, Uko Hommik ja Lenna Kurss;
6. klass - Reijo Lillma, Jan Fred Joab, Aleks Antsi ja Emil Saaroja; 
7. klass - Helena Kriibi.

Antsla Gümnaasium tänab juhendajat Ülle Anieri.

Antsla Gümnaasium tänab 15. novembril VUNK ettekande eest mängujuhte ja õpetajaid Ly Raudseppa ja Piia Mandlit.

 

12.11.2019

Antsla Gümnaasium tänab Laura Manderit TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsutudengite esinemise korraldamise eest.

Antsla Gümnaasium tänab isadepäeval lahtiste tundide läbiviijaid ja töötubade juhendajaid.

Antsla Gümnaasium tänab isadepäeva kontserdil toredalt esinenud mudilas-, poiste- ja lastekoori liikmeid, soliste, ansambleid ja bändi liikmeid. Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid Eda Hirsonit ja Tiit Rauda.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasfirmat Kersti kohvik ja kooli söökla töötajaid isadepäeva hea toidu valmistamise eest.

Antsla Gümnaasium tunnustab 9. novembril KT ja NK maakondlikul kabe- ja malevõistlusel 3. koha saavutanud Kadi Sulbit. Antsla Gümnaasium tänab tublilt võistelnud õpilasi: Aleks Antsi, Mattias Hirv, Robert Kuus, Kaur Reinhold, Kädi Sulbi, Kaidi Zagaja, Berta Varik ja Triine Beate Tagamets.
Antsla Gümnaasium tänab õpilasi saatnud lapsevanemat Annika Sulbit. 

 

29.10.2019

Antsla Gümnaasium tänab Paides Haridusfestivalil kooli esindanud töötoa väga eduka läbiviimise eest Ly Raudseppa ja Helina Kuuske.
Antsla Gümnaasium tänab Eduloo esitajat Anu Silma ja filmi loojat Joel Meeksi.
Antsla Gümnaasium tänab festivalil osalenud õpilasi: Kaspar Aleks Kala, Konrad Konnor Perli, Noraliisa Aidla, Ville Robin Vieno, Kertty Keerov, Signor Kukk, Anett Ruven, Piengpien Niuata.

 

15.10.2019

Antsla Gümnaasium tunnustab 10. oktoobril ettevõtlusnädala raames üleriigilises e-viktoriinis ehk Creatloni I etapis osavõtnud 74 õpilast.
Paremaid tulemusi saavutasid:
9. klass - Sandra Jõela, Kristjan Padrik, Kristel Taal, Sten Alex Saar, Kevin Värton, Kelly Saar, Karl-Sander Liiver, Henri Laul, Oskar Perv, Oliver Jõela.
8.a klass - Karel Meitsar, Sandra Rumask, Teele Saia, Elger Heitur, Gerda Lepik.
8.b klass - Johanna Joab, Helen Liibert, Marite Kattai, Berit Raudsepp, Karolin Kiidron, 
Triine Beate Tagamets. Kõigi nimetatute kohad olid 32.-516. tulemuse seas.
Creatloni I etapist võttis üleriigiliselt osa 2470 7.-9. klassi õpilast.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud õpetajat Katrin Kooli.

 

Antsla Gümnaasium kiidab 12. oktoobril Võrumaa NK ja KT maakondlikul laskevõistlusel I koha saavutanud Antsla rühma liikmeid.
Individuaalarvestuses saavutas õhupüssiga laskmises Tuuli Hommik 3. koha; sportpüssiga laskmises Kaur Reinhold 3. koha ning Emma Emilie Saavel 2. koha.
Tublilt võistlesid veel Robert Kuus, Matias Pussila, Karl Valter Saavel, Kädi Sulbi, Triine Beate Tagamets.
Antsla Gümnaasium tänab kõiki osalejaid!

Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid Piia Mandlit, Aire Reiljani. 

 

8.10.2019

Antsla Gümnaasium tänab väga meeleoluka ja toreda õpetajate päeva korraldamise eest 12. klassi õpilasi ja klassijuhatajat Aive Trummalit!

Antsla Gümnaasium tänab Valdur Rootsi, meie pikaajalist partnerit, kes tegi meile õpetajate päevaks kingituse - Sulbi reisi.

Antsla Gümnaasium tänab kogu kooliperet, õpilasi, õpetajaid, töötajaid, lapsevanemaid ja Antsla vallavalitsust suurepärase koostöö eest! Tegusid saab teha meeskonnana. Täname meie juhendajaid, inspireerijaid TÜ Liikumislaborit. Liikuma Kutsuv Kool on tulnud, et jääda!

Antsla Gümnaasium kiidab astrofotograafia konkursil  13-19 aastaste vanuseklassis Taeva Kategoorias I koha saavutanud Diana Liiva. Täname juhendajat vilistlast Tuule Müürseppa.

 

1.10.2019

Antsla Gümnaasium kiidab spordinädala teatevõistlused läbiviinud ettevõtlikke 9. klassi meeskonna liikmeid: Karmen Uiboleht, Sandra Jõela, Kristel Taal, Ragnar Puura, Kevin Värton, Oliver Jõela, Hannes Urbanik ja Sten Alex Saar.

 

Antsla Gümnaasium tunnustab 25. septembril maakonna murdmaajooksu võistlustel edukalt võistelnud õpilasi:. Helena Kriibi 1. koht, Sandra Rumask 4. koht, Aire Siivask 4. koht, Karl Hendrik Varik 4. koht, Liisa Loreena Värton 8. koht, Taniel Heinaste 11. koht, Maanus Lillmann 11. koht, Ville Robin Vieno 16. koht.

Antsla Gümnaasium tunnustab 25. septembril maakonna murdmaajooksu võistlustel tublilt osalenud õpilasi: Marleen Kerge, Emma Parts, Kristen Käärmann, Robin Haugas, Sten Vassiljev, Robi Abiline, Janelle Pärna, Janelle Ommuk, Birgit Palm, Annabel Hirv, Elena Kannimäe.

Antsla Gümnaasium tänab võistlejate juhendajat Lea Kukke.

 

Antsla Gümnaasium tänab kooli sünnipäeva pidulaua korraldanud meeskonda: 9. klassi õpilasi, õpetajaid Merle Tuulast ja Talvo Konti, söökla tublisid töötajaid Ene Lauda, Eve Kähri, Eve Valget ja Monika Koobakut.

 

Antsla Gümnaasium tänab Antsla Linnaraamatukogu töötajaid Claire Piiglit ja Mall Hüveneni, kes kutsusid meie kooli 1.-4. klassi tublimaid lugejaid lastekirjanikega (J. Vaiksoo, S. Oll ja A. Vallik) kohtuma.

 

Antsla Gümnaasium tänab Antsla Vallavalitsust Laulu- ja tantsupeol osalejate märkamise ja tunnustamise eest.

 

Antsla Gümnaasium kiidab Antsla rühma liikmeid, kes saavutasid auhinnalise III koha Kaitseliidu Võrumaa maleva patrullvõistlusel KÄVE ÜLE KÜNGASTE. Antsla rühma meeskonda kuulusid kodutütar Triine Beate Tagamets ja noorkotkas Trond Bjarte Tagamets. Antsla Gümnaasium tänab juhendajaid Piia Mandlit ja Aire Reiljani.

 

Antsla Gümnaasium tänab teadlaste öö läbiviinud õpilasi: 6.a Reijo Lillma, Berta Varik; 6.b Aleks Antsi, Jan Fred Joab, Emil Saaroja; 7.b Tuuli Hommik, Kauri Kelner; 8.a Merili Habicht, Eva Värnik; 8.b Karolin Kiidron, Johanna Joab; 9. kl Kelly Saar. Antsla Gümnaasium tänab teadlaste öö üritustel kaasa aidanud õpetajaid Liivia Rebast, Helle Vänzeli, Iri Reilet, Kristina Kiidroni, lapsevanemat Helen Kivisilda, vilistlast Tiina Ploomi ja Tuule Müürseppa. Antsla Gümnaasium kiidab peakorraldajaid Marietta Lõod ja Ülle Anieri.

 
24.09.2019

Antsla Gümnaasium kiidab 18. septembril maakondlikul NK ja KT orienteerumisvõistlusel Vana-Vastseliinas osavõtnud Antsla rühma liikmeid: 
Aleks Antsi, Kristofer Haamer, Taniel Heinaste, Marleen Kerge, Robert Kuus, Kaur Reinhold, Emil Saaroja, Kristel-Elis Siidra, Janete Sisas, Kadi Sulbi, Kädi Sulbi, Berta Varik, Triine Beate Tagamets.
Antsla Gümnaasium tunnustab fotokaameraga raja läbinud Madelin Rattust. 

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi juhendanud Piia Mandlit ja Aire Reiljani.

 

17.09.2019

Antsla Gümnaasium kiidab Võru Keskraamatukogu lasteosakonna lugemismängul "Laste-Raamatu-Suvi 2019" osalenud õpilasi:
Mirjam Pedaja (3.b), Reelika Meeks (5.a), Kaarel Paat (4.a).

Antsla Gümnaasium tänab Lea Kukke ja Kalle Samarüütlit spordipäeva ladusa organiseerimise eest, täname ka võistluste kohtunikke ja toitlustamise korraldajaid.

Antsla Gümnaasium tänab A. Kersna võistluse läbiviimisega seotud 12. klassi ja 11. klassi noormehi.

 

10.09.2019

Antsla Gümnaasium kiidab 5. septembril Linnalabori töötoas osalenud õpilasi: Laura Stella Soe, Berit Raudsepp, Karolin Kiidron, Johanna Joab, Kerttu Kalda, Kaspar Pavel, Liisu Lääts, Annika Õlijas, Rihard Tinkus, Thomas Egor Soe, Kevin Lindlaan, Marta Liisa Kala, Karmen Uiboleht, Kärt Verš, Eva Värnik, Merili Habicht, Kristin Lust, Kauri Kelner, Konrad-Konnor Perli.