Üldtööplaan

Kooli töö planeerimine - pdflink opens on new page

Koolikohustuse täitmine - pdflink opens on new page

Koolitusplaan - pdflink opens on new page

Töö lastevanematega - pdflink opens on new page

Õppenõukogu koosolekud - pdflink opens on new page

Õpetamine ja õppimine - pdflink opens on new page

Sisekontroll - pdflink opens on new page

Tööalane karjäärinõustamine - pdflink opens on new page

Ülesanded õpikogukondadele - pdflink opens on new page

Avaldatud 18.09.2019. Viimati muudetud 08.09.2022.