Erasmus+

Mis on Erasmus+?

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.

Kuidas saab kool selles osaleda?

KA1 Õpiränne üldhariduses:

Erasmus+ õpirändes osalemine annab üldhariduses töötavatele inimestele ja õpilastele suurepärase võimaluse enesetäiendamiseks ja õppimiseks rahvusvahelises keskkonnas.

Eesmärgid:

 1. Õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine.
 2. Euroopa haridusruumi loomisele kaasa aitamine.
 3. Õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamine.

Erasmus+ programmi aluspõhimõtted:

 1. Kaasamine ja mitmekesisus
 2. Keskkonnasäästlikkus ja keskkonnaalane vastutus
 3. Digiõpe, sh virtuaalne koostöö ja põimitud õpiränne

KA2 Koostööprojektid üldhariduses:

Erasmus+ rahvusvahelised koostööprojektid võimaldavad jagada kasulikke töökogemusi ning lahendada haridusvaldkonna probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Eesmärgid:

 1. Üldhariduse valdkonna edendamine.
 2. Uuenduslike lahenduste loomine ja kasutuselevõtt üldhariduses.
 3. Koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine.

Horisontaalsed prioriteedid:

 1. Kaasamine ja mitmekesisus
 2. Keskkond ja kliimamuutuste vastu võitlemine
 3. Digipööre hariduses
 4. Kodanikuaktiivsus ja osalus

Valdkondlikud prioriteedid:

 1. Kaasava hariduse, õppijakesksuse ja õppija heaolu arendamine
 2. Arenguvõimaluste pakkumine õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele haridustöötajatele
 3. Võtmepädevuste arendamine
 4. Tervikliku lähenemise toetamine keele õppimisel ja õpetamisel
 5. Õppijates huvi äratamine loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu
 6. Kvaliteetse ja kaasava alushariduse arendamine
 7. Pikaajalise õpirände edendamine ja õpiväljundite tunnustamine

Vaata lisakslink opens on new page

 

Erasmus+ Antsla Gümnaasiumis

2023-24 õppeaasta

Erasmus+ õpirändeprojekt „21.sajandi oskused ja rahvusvaheline koostöö Antsla Gümnaasiumis“  Projekti number: 2023-1-EE01-KA122-SCH-000135128

Kestus: 01.09.2023-30.09.2024

Eesmärgid:

 1. Õpetajatel on suurenenud teadlikkus 21. sajandi oskustest ning nende õpetamise integreerimisest õppeprotsessi.
 2. Õpetajate ja õpilaste töövahendite pagasisse on lisandunud uusi digivahendeid, mis aitavad õpilasi õppeprotsessis kaasata ja nii klassis toimuvaid kui õuesõppetunde mitmekesistada.
 3. Õpirännetes loovad õpetajad uusi kontakte ja täiendavad võõrkeeleoskust, mis loob laiema baasi edaspidiseks rahvusvaheliseks koostööks õpirännete ja/või koostööprojektide näol.
 4. Õpilased on teadlikumad kultuurilise mitmekesisuse, sallivuse ja erinevustega arvestamise osas.

Tegevused:

Õpilaste rühmaviisiline õpiränne: “I am learning to respect diversity. I create a positive atmosphere.” Kestus: 29.10 - 05.11.2023. Projektipartner: 3rd Gymnasio of Naoussa Kreekast.

Õpirändega on seotud eTwinningu samanimeline virtuaalne projekt. Kestus: oktoober 2023-märts 2024. Õpirändes osalevad 15 8. klasside õpilast, eTwinningu projektis osalevad kõik 8. klasside õpilased.

Õpetajate koolitused:

 1. ICT and Outdoor Teaching and Learninglink opens on new page Amsterdamis. Osalevad bioloogia/geograafia õpetaja ja klassiõpetaja.
 2. Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Centurylink opens on new page Prahas. Osalevad õppejuht ja muusikaõpetaja.
 3. Design Learning Spaces for the 21st Century Classroomlink opens on new page Helsingis. Osalevad klassiõpetaja ja füüsika/keemiaõpetaja.
 4. Intensive English Course and CLIL for Teacherslink opens on new page Dublinis. Osalevad inglise keele õpetajad.

 

Vaata lisaks:  "21. sajandi oskused ja rahvusvaheline koostöö Antsla Gümnaasiumis" link opens on new page

Avaldatud 01.11.2023. Viimati muudetud 11.03.2024.