Eksamid ja tasemetööd

 
Riigieksamid 2023/2024. õa (allikas: riigiteatajalink opens on new page)

 1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
 2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
 3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –3. mai; 6.-7. mai 2024. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

 

Põhikooli lõpueksamid 2023/2024. õa (allikas: riigiteatajalink opens on new page)

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2024. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 12. -14. juuni 2024. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal (allikas: riigiteatajalink opens on new page)

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:
  1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20. –22. september 2023. a;
  2) loodusõpetus (kirjalik) – 25. –27. september 2023. a;
  3) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
  1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
  2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
  3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
  3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
  4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

 

Avaldatud 09.08.2019. Viimati muudetud 24.08.2023.