Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd 
Riigieksamid 2020/2021. õa (allikas: riigiteataja)

  1) eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
  3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

Riigieksamite konsultatsioonid

 

Põhikooli lõpueksamid 2020/2021. õa (allikas: riigiteataja)

  1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Põhikooli lõpueksamite konsultatsioonid

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal (allikas: riigiteataja)


4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

 

 
Riigieksamid 2020/2021. õa (allikas: riigiteataja)

  1) eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
  3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

Riigieksamite konsultatsioonid

 

Põhikooli lõpueksamid 2020/2021. õa (allikas: riigiteataja)

  1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Põhikooli lõpueksamite konsultatsioonid

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal (allikas: riigiteataja)


4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.