Meie koolist

Tunnustused


Medaliga lõpetajad

Parim õppur

Parim uurimistöö tegija

Parim loovtöö tegija

Aktiivne
õpilasesinduse liige

Särav esineja

Parim sportlane

Koostöösõbralikum lapsevanem

Parim sõber

Aasta õpetaja

Aasta töötaja

Medaliga lõpetajad

Parim õppur

Parim uurimistöö tegija

Parim loovtöö tegija

Aktiivne
õpilasesinduse liige

Särav esineja

Parim sportlane

Koostöösõbralikum lapsevanem

Parim sõber

Aastaõpetaja

Aastatöötaja